Wiadomości
(Fot. Agencja KFP/Anna Rezulak)

czwartek,

15 października 2020

13:04

Sąd Okręgowy w Gdańsku: wystawa stała w Muzeum II Wojny Światowej się nie zmieni

Wystawa stała Muzeum II Wojny Światowej pozostanie w obecnym kształcie - tak orzekł Sąd Okręgowy w Gdańsku. Była dyrekcja muzeum domagała się usunięcia z ekspozycji nowych treści i eksponatów, w tym historii Rodziny Ulmów, portretu ojca Maksymiliana Marii Kolbego czy rotmistrza Witolda Pileckiego. Powoływali się na złamanie mających im przysługiwać praw autorskich do całej ekspozycji.

- Sąd uznał rację obecnej dyrekcji - mówi dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Karol Nawrocki. - Z 17 zmian w ekspozycji głównej, które były przedmiotem tego postępowania, 16 zostało oddalonych. Udało się obronić polskich bohaterów przed usunięciem z największej muzealnej inwestycji w historii Polski - dodał.

USUNIĘCIE FILMU

Jak poinformował rzecznik do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Gdańsku – sędzia Łukasz Zioła, Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 15 października 2020 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa Pawła Machcewicza, Piotra Majewskiego, Janusza Marszalca i Rafała Wnuka przeciwko Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku o ochronę praw autorskich i dóbr osobistych nakazał dyrektorowi muzeum usunięcia wyświetlania filmu "Niezwyciężeni" Instytutu Pamięci Narodowej na dwóch ekranach podzielonych murem i zasiekami w sekcji 18 wystawy "Od wojny do wolności", zasądził od pozwanego na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku kwotę 10 000 zł w związku z naruszenie praw autorskich i dóbr osobistych powodów, umorzył postępowanie w zakresie cofniętego powództwa i oddalił powództwo w pozostałej części.

- Cieszymy się z tego wyroku, bo Sąd pokazał, że nasza twórczość naukowa w postaci wystawy podlega ochronie i żadna władza nie może jej zmieniać przez ideologiczne dodatki wypaczające sens takiej wystawy. Nie wiemy,  dlaczego sąd nie uwzględnił wszystkich naszych żądań i nie nakazał przywrócenia stanu z momentu otwarcia Muzeum, w tym poprawienia danych historycznych prezentowanych na Wystawie, zamiany niektórych eksponatów - napisał w oświadczeniu Paweł Machcewicz.

NIEPRAWOMOCNY WYROK

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom służy prawo do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w terminie tygodnia od dnia doręczenia im odpisu wyroku. Następnie w terminie dwóch tygodni od doręczenia im uzasadnienia strony mogą złożyć apelację od wyroku do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Z uwagi na wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym nie przedstawiono obecnie motywów jakimi kierował się sąd wydając wyrok w niniejszej sprawie.

POLSCY BOHATEROWIE

Zapraszamy do wysłuchania słów doktora Marka Szymaniaka, kierownika działu naukowego Muzeum II Wojny Światowej, który tłumaczy, że zmiany dokonane w ekspozycji nie były przypadkowe, a eksponaty i treści, które zagrożone były usunięciem, mają olbrzymie znaczenie. 


Posłuchaj materiału Piotra Puchalskiego:


 

js/Piotr Puchalski/pOr