Wiadomości
Z Daru Młodzieży do studentów przemawia rektor Uniwersytet Morskiego w Gdyni Adam Weintrit Fot. Uniwersytet Morski w Gdyni

sobota,

10 października 2020

17:22

Uniwersytet Morski w Gdyni inauguruje rok akademicki. Listy od najważniejszych osób w państwie [FILM]

Uniwersytet Morski w Gdyni zainaugurował rok akademicki. Uroczystość odbyła się na pokładzie Daru Młodzieży oraz nabrzeżu, przy którym żaglowiec jest przycumowany. Z uwagi na obostrzenia sanitarne, w wydarzeniu wzięli udział jedynie wybrani reprezentanci studentów z poszczególnych wydziałów. Listy do uczestników inauguracji wystosowali m.in. prezydent, premier i marszałek Sejmu.

Na ręce rektora uczelni Adama Weintrita złożono listy od najważniejszych osób w państwie, w tym od marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

 


LIST OD MARSZAŁKA SEJMU

"Uniwersytet Morski w Gdyni ma naprawdę wspaniałe tradycje. Jego renoma i dokonania są ważnym atutem zarówno polskiej gospodarki morskiej, jak i naszego szkolnictwa wyższego. Powołana już w pierwszych latach odrodzonej Rzeczypospolitej uczelnia ma wielkie zasługi w dziele umacniania pozycji naszego kraju nad Bałtykiem" – napisała marszałek Sejmu.

Wyraziła uznanie za "pielęgnowanie wspaniałych tradycji oraz twórcze kontynuowanie dzieła swoich poprzedników". "Sukcesy Uniwersytetu Morskiego przekładają się bowiem na pomyślny rozwój regionu i całej naszej gospodarki" – podkreśliła.


 
LIST OD PREMIERA

Do uczestników inauguracji list przesłał też premier Mateusz Morawiecki. "Nadchodzący rok będzie pod wieloma względami wyjątkowy. Wciąż mierzymy się z pandemią, która zburzyła dotychczasowy ład społeczny. Stoimy przed globalnym wyzwaniem mając świadomość, że opracowane już programy wymagają aktualizacji strategii i celów. Wiem, że uczelnie czynią wiele, aby nie tylko utrzymać dotychczasowy system dydaktyczny, ale też zmodernizować go w ten sposób, by jak najefektywniej służył studentom i pracownikom nauki" – napisał.

Szef rządu podkreślił, że "bezpieczeństwo i jakość nauczania są dla nas wszystkich najważniejsze". "Dlatego niezależnie od wybranej formy kształcenia musimy pamiętać o wymogach sanitarno-epidemiologicznych oraz o sytuacji w regionie – tak aby nowy rok akademicki był dla studentów, doktorantów, kadry naukowej i wszystkich pracowników uczelni pozbawiony ryzyka. Wierzę, że wypracowane przez rząd tarcze antykryzysowe, które oprócz rozwiązań dla całej gospodarki, zawierały również regulacje dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego, były ważnym wsparciem dla środowiska akademickiego".

Dodał, że w tym roku "będziemy mogli obserwować efekty działania konstytucji dla nauki, na przykład związane z programem Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza czy uruchomieniem szkół doktorskich". "Celem tej reformy było podniesienie konkurencyjności polskich uczelni, aby w przyszłości mogły znaleźć się w gronie najlepszych europejskich szkół wyższych. Przyjęte rozwiązania zmierzają przede wszystkim do zwiększenia potencjału innowacyjnego, powiązania badań naukowych z potrzebami gospodarki narodowej, a także dostosowania oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku pracy" – zaznaczył premier.
 
LIST OD PREZYDENTA

List gratulacyjny od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał doradca prezydenta Piotr Karczewski. Prezydent przypomniał w nim bogatą historię uczelni oraz jej wkład w rozwój szkolnictwa wyższego w całym kraju. Odniósł się także od sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, zaznaczając, że specyfika uczelni wyższej oparta na relacjach "mistrz - uczeń" nie może obyć się bez kontaktu bezpośredniego studentów z wykładowcami.

W liście Andrzej Duda przypomniał środowisku akademickiemu o potrzebie zachowania na uczelniach zasad "pluralizmu i dialogu". "Świat akademicki ma do odegrania istotną rolę w poszukiwaniu rozwiązań godzących różnorodne oczekiwania i interesy społeczne. Badacze w znacznym stopniu mogą przyczynić się do obniżania, niekiedy nadmiernej, temperatury, a za to do podnoszenia poziomu debaty, dając przykład merytorycznej i konstruktywnej rozmowy między reprezentantami różnych opinii".

INAUGURACJA W CZASIE PANDEMII

Z uwagi na obostrzenia uroczystość odbyła się częściowo na wolnym powietrzu. Rektor oraz goście przemawiali do studentów z Daru Młodzieży, natomiast studenci i widzowie stali na nabrzeżu (na molu południowym). Każdy z wydziałów reprezentować mogło tylko 16 nowo przyjętych studentów, wśród których znaleźli się ci z najlepszymi wynikami uzyskanymi w czasie rekrutacji. Wydarzenie było transmitowane do internetu. Pełne wypowiedzi rektora oraz gości można usłyszeć w filmie dołączonym do artykułu.

STULECIE SZKOŁY

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2020/2021 będzie studiowało 1200 nowych studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia na czterech wydziałach - elektrycznym, mechanicznym, nawigacyjnym oraz przedsiębiorczości i towaroznawstwa - i 9 kierunkach. Wraz z nowo przyjętymi studentami na UMG będzie studiowało ok. 4,5 tys. osób.

Historię Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zapoczątkował podpisany 17 czerwca 1920 roku rozkaz gen. Józefa Leśniewskiego powołujący do istnienia Szkołę Morską. Uczelnia została otwarta w grudniu 1920 r. w Tczewie. W 1930 r. przeniesiono ją do Gdyni, a w 1968 r. przekształcono w Wyższą Szkołę Morską. W 2002 r. uczelnia stała się Akademią Morską, a w 2018 r. zyskała status Uniwersytetu Morskiego.

 PAP/RADIO GDAŃSK/Piotr Puchalski