Wiadomości
"Solidarność" nazwała pracowników oświaty "prawdziwymi bohaterami tych dni" (Fot. Pixabay/Solidarnosc.org.pl)

czwartek,

08 października 2020

16:28

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" o sytuacji w szkolnictwie. Zaapelowano o poprawę warunków zdalnej pracy

Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" z siedzibą w Gdańsku poinformowało w komunikacie, że z dużą uwagą obserwuje sytuację w przedszkolach i szkołach, w warunkach występującego zagrożenia epidemicznego.

Prezydium pisało o tym w stanowisku z 24 sierpnia br. Postulat, aby warunki pracy nauczycieli pracujących zdalnie uznać za trudne i dopisać je do katalogu zawartego w stosownym rozporządzeniu MEN nie został spełniony. Apelowano również o wprowadzenie możliwości odpisu od podatku dochodowego opłat za Internet.

"Dostrzegając znaczenie edukacji metodą tradycyjną, widzimy zagrożenia i obawy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkolnej a także uczniów i ich rodziców. W przyjętym liście - życzeniach z okazji Dnia Edukacji Narodowej zwracamy uwagę, że nauczyciele są w obecnej sytuacji bohaterami. Dzięki ich pracy możliwe jest normalne życie polskich rodzin i powrót do pracy w czasie epidemii, tym bardziej, że liczba zakażeń utrzymuje się na dosyć wysokim poziomie" - możemy przeczytać w komunikacie.

POTRZEBNE DOPRECYZOWANIE I ZDEFINIOWANIE 

W apelu o zapłatę za prowadzenie zajęć przez nauczycieli metodami on-line wystosowanym przez Prezydium do Ministerstwa Edukacji Narodowej i organów prowadzących szkoły i placówki edukacyjne, oczekuje się "zmiany w zakresie prawnych rozwiązań i wsparcia szczególnie nauczania zdalnego lub tzw. hybrydowego".

"Nauczanie hybrydowe, choć jest bardzo dobrym pomysłem w warunkach pandemii, wymaga doprecyzowania i zdefiniowania. Zwracamy uwagę, że nauczanie hybrydowe wymaga dużego nakładu czasu i energii (duża trudność dla nauczyciela w jednoczesnym prowadzeniu lekcji w klasie i na odległość za pomocą różnych aplikacji dla nieobecnych uczniów - gdy różne formy pracy w klasie). Natomiast, gdy nauczyciel przebywa na kwarantannie i prowadzi zajęcia on-line, to należy podjąć działania na rzecz wynagradzania nie tylko nauczyciela prowadzącego zdalne nauczanie, ale też drugiego nauczyciela, który jest w tym czasie z uczniami w sali lekcyjnej" - tłumaczy Prezydium.

KONROWERSJE Z NAGRODAMI DLA NAUCZYCIELI

Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solinarność" wraziła także swój sprzeciw "wobec pojawiających się praktyk samorządowych zawieszających w roku 2020 przyznawanie nagród dla nauczycieli i dyrektorów przez Jednostki Samorządu Terytorialnego".

"Jednostronne zawieszanie ich realizacji oceniamy jako naruszenie prawa, zwłaszcza że tzw. subwencja oświatowa jest przekazywana planowo i zawiera również środki na nagrody dla nauczycieli zgodnie z Kartą nauczyciela" - oceniło Prezydium Sekcji.

ŻYCZENIA DLA OŚWIATY

"Solidarność" z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej, podziękowała wszystkim członkom i sympatykom Związku za pracę na rzecz oświaty i jej pracowników. Przy okazji złożono życzenia zdrowia i "normalnego, stacjonarnego funkcjonowania szkół".

 

 

Materiały prasowe/pb