Wiadomości
Zdjęcie ilustracyjne (fot. pixabay.com)

poniedziałek,

21 września 2020

20:52

Zostań szkolnym ambasadorem doradztwa zawodowego. Nowy miejski program dla uczniów z Sopotu

Poszukiwani są uczniowie, którzy zostaną "szkolnymi ambasadorami doradztwa zawodowego" w Sopocie. Będą oni łącznikami pomiędzy rówieśnikami a powiatowym konsultantem do spraw doradztwa edukacyjno-zawodowego.

"Szkolni ambasadorzy doradztwa zawodowego" to pilotażowy program będący elementem systemu doradztwa zawodowego dla uczennic i uczniów sopockich szkół. Jest efektem współpracy Centrum Kształcenia Ustawicznego, wydziału oświaty Urzędu Miasta Sopotu oraz sopockich szkół ponadpodstawowych i Firmy Benefactor/Belbin Polska. Stanowi element szerszej strategii wdrażania Sopockiego Modelu Doradztwa Zawodowego, który powstał w ramach Projektu "Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca".

CELE PROGRAMU

Głównym celem programu jest stworzenie platformy dialogu oraz wsparcie uczniów w obszarze planowania rozwoju edukacyjno-zawodowego. Młodzież i specjaliści będą wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania, jakie są oczekiwania uczniów i jakie mają pomysły na działania, by w szkole mogli dobrze przygotować się do wyjścia na rynek pracy.

– Tworząc Sopocki Model Doradztwa Zawodowego koncentrowaliśmy się na potrzebach jego głównych adresatów, czyli uczniów. Model daje możliwość zindywidualizowania ścieżki edukacyjno-zawodowej młodych ludzi, pozwala przygotować ich na zmieniające się potrzeby pracodawców – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Teraz do współpracy zapraszamy uczniów, by oni sami powiedzieli, jakie branże, sektory biznesu są dla nich interesujące i w jaki sposób szkoła może wspierać ich w rozwoju i kreowaniu drogi zawodowej.

KIM BĘDĄ AMBASADORZY?

To przedstawiciele uczniów sopockich szkół ponadpodstawowych objęci indywidualnym programem doradztwa zawodowego, którzy staną się głosem doradczym powiatowego konsultanta ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego. Dzięki temu bezpośrednio od młodych ludzi będzie się można dowiedzieć, jakie mają potrzeby i oczekiwania w stosunku do doradztwa zawodowego.

Rolą ambasadorów, obok funkcji doradczo-konsultacyjnej, będzie także promocja wydarzeń kierowanych do sopockiej młodzieży w ramach realizacji doradztwa zawodowego na terenie swojej szkoły.

KOMUNIKAT CKU I URZĘDU MIASTA

KORZYŚCI BYCIA AMBASADOREM

•    objęcie indywidualnym programem doradztwa zawodowego (cykl 6 sesji z doradcą zawodowym);
•    badanie narzędziem naukowym Belbin® GET SET (analiza potencjału predyspozycyjnego, w tym talentów uczestników programu), przeprowadzone przez doradców z firmy Benefactor/Belbin Polska;
•    zbudowanie profilu kompetencyjnego oraz ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego;
•    zdobycie doświadczenia zawodowego z elementami HR, promocji i marketingu, social mediów i employer brandingu;
•    możliwość poznania reprezentantów lokalnego biznesu z różnych branż;
•    udział w innowacyjnym projekcie edukacyjnym oraz uzyskanie realnego wpływu na budowanie oferty dla młodzieży w obszarze planowania rozwoju edukacyjno-zawodowego.

KOGO POSZUKUJEMY?

Do współpracy zapraszamy zmotywowanych ambasadorów, którzy chcą promować korzyści płynące z planowania kariery edukacyjno-zawodowej i posiadają następujące kompetencje:

•    umiejętności komunikacyjne,
•    umiejętności pracy w sieci,
•    gotowość do nauki i dzielenia się zasobami,
•    zdolności adaptacyjne,
•    zdolności organizacyjne,
•    innowacyjne i kreatywne podejście do zadań,
•    otwarcie na rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń.

MINIMALNE WYMAGANIA

•    zobowiązanie do pełnienia roli ambasadora co najmniej 6 godzin w miesiącu;
•    promowanie działań z obszaru doradztwa zawodowego wśród uczniów i uczennic swojej szkoły;
•    regularne komunikowanie się z Powiatowym konsultantem ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w Sopocie;
•    uczestnictwo w spotkaniach międzyszkolnego zespołu ambasadorów raz na dwa miesiące;
•    przekazywanie potrzeb młodzieży w zakresie doradztwa zawodowego;
•    prowadzenie dziennika swoich działań i tworzenie raportów;
•    możliwość rozwijania własnych pomysłów i inicjatyw.

Poza minimalnymi wymogami to od ambasadora zależy, w jakim stopniu może promować doradztwo zawodowe wśród innych uczniów. Poszukujemy osób, które są kreatywne i zainteresowane wymyślaniem sposobów upowszechniania doradztwa zawodowego i idei kształcenia się przez całe życie wśród młodzieży.

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona jest w szkołach, zgłoszenia można przekazywać do wychowawców i szkolnych doradców zawodowych. Nabór trwa do 30 września 2020.


Oprac. puch