Wiadomości
Marcin Gruchała to nauczyciel akademicki, lekarz, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii, profesor nauk medycznych (Fot. Paweł Sudara/GUMed)

piątek,

28 sierpnia 2020

20:22

Rektor GUMedu przewodniczącym KRAUM. "Deklaruję reprezentowanie środowiska akademickiego w duchu partnerskiej współpracy"

Profesor Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) na kadencję 2020-2024. Obecnie tę funkcję pełni prof. Przemysław Jałowiecki, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Warto przypomnieć, że również w latach 2012-2016 przewodniczącym KRAUM był ówczesny rektor GUMedu - prof. Janusz Moryś.- Jestem zaszczycony decyzją podjętą przez Rektorów polskich uczelni medycznych, którzy zdecydowali o powierzeniu mi odpowiedzialnej funkcji przewodniczącego KRAUM na nadchodzące 4 lata – mówi prof. Marcin Gruchała, rektor GUMedu. – Dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzono i deklaruję reprezentowanie środowiska akademickiego w duchu partnerskiej współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wszystkimi polskimi uczelniami wyższymi - dodaje.

KRAUM tworzą rektorzy wszystkich publicznych wyższych szkół medycznych działających w Polsce. Celem jego działania jest wypracowywanie wspólnego stanowiska rektorów i wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem przed- i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkół medycznych. 

 

 

INSPIROWANIE I KOORDYNOWANIE

 

Do zadań KRAUM należy również inspirowanie i koordynowanie współpracy publicznych wyższych szkół medycznych oraz podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych ściśle współpracuje z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

 

Marcin Gruchała to nauczyciel akademicki, lekarz, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii, profesor nauk medycznych. W latach 2012-2016 prorektor ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, rektor Uczelni w kadencji 2016-2020.

 

oprac. ako