Wiadomości
Rozpoczęcie nowego roku akademickiego na uczelniach będzie miało raczej charakter symboliczny (Fot. Wikimedia Commons/Artur Andrzej/Ewaku/Marcin Drozd)

środa,

26 sierpnia 2020

18:24

Zajęcia zdalne, hybrydowe lub w mniejszych grupach. Sprawdzamy, jak będzie wyglądał rok akademicki na gdańskich uczelniach

To nie będzie normalny powrót na studia. Szkoły wyższe już wydają zarządzenia określające ich funkcjonowanie w nowym roku akademickim. Najważniejsze, oprócz bezpieczeństwa i realizacji programu, jest zapewnienie płynnego przejścia na inny tryb nauczania. Jak to będzie wyglądać na poszczególnych uczelniach w Gdańsku?

Uniwersytet Gdański od października przejdzie na zdalny system nauczania. Nowy rok akademicki zacznie się tak, jak zakończył poprzedni semestr.

- Taki jest dla nas punkt wyjścia, bo sytuacja związana z koronawirusem wcale nie jest lepsza, a nawet pogorszyła się w województwie pomorskim. Zajęcia będą prowadzone w trybie on-line. Jednak przedmioty, które wymagają bezpośredniego uczestnictwa studentów - praktyczne, laboratoryjne będą odbywać się w przestrzeni uniwersyteckiej z zachowaniem wszystkich ograniczeń sanitarnych - zaznacza prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. UG Arnold Kłonczyński.

Zajęcia adaptacyjne i wprowadzające mogą być, decyzją dziekanów, również prowadzone na uczelni. Dotyczy to między innymi studentów pierwszego roku studiów.

INNE AKTYWNOŚCI

Biblioteka uniwersytecka już pracuje. Ale tutaj szykują się zmiany. - Będzie nowy sprzęt. Chcemy kupić "książkomaty", w których będzie można odbierać książki bez konieczności wchodzenia do biblioteki - dodaje prorektor Arnold Kłonczyński.

Na Uniwersytecie Gdańskim ograniczona zostanie działalność sportowa i artystyczna, nie będzie też koncertów czy, w początkowym okresie, konferencji naukowych.

SYTUACJA JEST DYNAMICZNA

- Cały czas zakładamy, że sytuacja w kolejnych miesiącach będzie lepsza. To rozwiązania na początek roku akademickiego. Tak się przygotowujemy, by w razie zmian w pełni rozpocząć zajęcia na terenie uczelni – dodaje prorektor.

Studenci mogą liczyć na kwaterunek w akademikach UG. Ci, którzy kontynuują naukę, otrzymali już przydziały. W kolejnym etapie, po zakończonej rekrutacji, miejsca otrzymają studenci pierwszego roku. Pokoje dwuosobowe będą zajmowane pojedynczo.

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza działające na Wydziale Nauk Społecznych UG zacznie działać jak inne szkoły – od 1 września.

ROK AKADEMICKI NA POLITECHNICE

Politechnika Gdańska rozpocznie nowy rok akademicki nauką w systemie mieszanym.

- Uczelnia ma bardzo dużo przedmiotów, które wymagają bezpośredniego kontaktu ze studentami. W związku z tym nowy rok akademicki będziemy prowadzili hybrydowo. Od października chcemy, żeby zajęcia na pierwszym roku studiów inżynierskich i magisterskich odbywały się w kontakcie bezpośrednim ze studentami. O tym zdecydują jednak dziekani. Jeśli będą duże grupy studentów, to wykłady będą prowadzone w sposób zdalny, a część zajęć w sposób tradycyjny ze studentami. Mamy duże sale, a wszystko będzie odbywało się w warunkach reżimu sanitarnego - mówi prof. PG Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki.

WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄ TAKIE SAME ZASADY

Studenci wyższych roczników część zajęć również mają odbywać w sposób tradycyjny. - Chcemy być elastyczni. Niektórych przedmiotów nie da się po prostu nauczać zdalnie – dodaje prorektor Marek Dzida.

Politechnika Gdańska przyjmuje też studentów zagranicznych. Jest ich trochę mniej niż w ubiegłym roku. Muszą również przestrzegać tych samych procedur i obostrzeń sanitarnych co pozostali. Akademiki PG oferują studentom miejsca w pokojach jedno i dwu osobowych.

NA GDAŃSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM CZĘŚĆ ZAJĘĆ ZDALNIE

Gdański Uniwersytet Medyczny wykłady i seminaria na wszystkich kierunkach studiów planuje przeprowadzić w trybie zdalnym. Utrzymane mają być zajęcia praktyczne i laboratoryjnie na poszczególnych kierunkach. – Nie możemy zrezygnować z zajęć praktycznych dla kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa czy położnictwa na ostatnich latach studiów. Również nie wyobrażamy sobie, by zajęcia praktyczne mogły się odbywać w całości zdalnie. Część z nich przeprowadzana będzie w formie tradycyjnej. Tam, gdzie możemy, wprowadzamy ograniczenia, zmniejszając na przykład liczebność grup studenckich - mówi prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia GUM-ed.

Część zajęć na GUM-edzie uruchomiona zostanie w najbliższy poniedziałek – to w ramach nadrobienia zaległości związanych z nieodbytymi zajęciami praktycznymi w poprzednim roku akademickim. - Mieliśmy nadzieję, że sytuacja będzie inna. Nie możemy zaliczać zajęć bez realnej obserwacji tego, co student kierunków medycznych powinien zobaczyć, dotknąć, czy wykonać samemu – dodaje prof. Jacek Bigda. Jak zaznacza – to będzie bardzo kłopotliwy rok.

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego na uczelniach będzie miało charakter symboliczny.


Posłuchaj:

 

Aleksandra Nietopiel/pb