Wiadomości
Sądy Własności Intelektualnej powstały jako wydziały sądów okręgowych między innymi w Gdańsku (Fot. wikipedia/Yanek)

niedziela,

09 sierpnia 2020

20:00

W Polsce powstało pięć sądów ds. ochrony własności intelektualnej. Jeden z nich jest w Gdańsku

Wyspecjalizowane sądy zajmą się sporami dotyczącymi własności intelektualnej. Wyznaczono 5 takich placówek, między innymi jedna jest w Gdańsku - mówi wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych jest Krzysztof Czub. Sądy ds. ochrony własności intelektualnej powstały jako wydziały sądów okręgowych.Od lipca obowiązują nowe przepisy, które ułatwią dochodzenie roszczeń dotyczących np. ochrony znaków towarowych kopiowania produktów i wzorów, czy piractwa cyfrowego. Nowe przepisy wprowadzają też przymus posiadania przez strony profesjonalnych pomocników - mówi wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Krzysztof Czub.

- Mianowicie chodzi o adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekroczy wartość 20 tys. złotych, strony będą musiały występować przed sądem właśnie za pośrednictwem tych pełnomocników. Postępowanie powinno więc przebiegać sprawniej - podkreślał Krzysztof Czub. - Przedsiębiorca, czy też zwykły twórca, nieprowadzący działalności gospodarczej, będzie mógł blisko swojej lokalizacji dogodnie (także jeżeli chodzi o kwestię związaną z terytorium) dochodzić ochrony - dodał.

Sądy Własności Intelektualnej powstały jako wydziały sądów okręgowych w Gdańsku, Warszawie, Katowicach, Lublinie i Poznaniu.

 

 

Iwona Wysocka/ako