Wiadomości
Gdańsk potrzebuje większego dofinansowania na realizację Nowej Warszawskiej (fot. Radio Gdańsk/Sebastian Kwiatkowski)

czwartek,

30 lipca 2020

13:07

Linia tramwajowa Nowa Warszawska powstanie bez dzielenia na etapy. Potrzebne jednak większe dofinansowanie z UE

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska poinformowała, że budowa linii tramwajowej Nowa Warszawska będzie realizowana bez dzielenia na etapy. Nowa trasa znacznie skróci czas dojazdu z południowych dzielnic miasta do centrum.

Aneta Niezgoda z biura komunikacji społecznej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańsk przypomniała, że w ubiegłym tygodniu otwarte zostały oferty na budowę I etapu linii tramwajowej Nowa Warszawska, obejmującego przebudowę istniejącej linii tramwajowej w rejonie skrzyżowania al. Havla z ul. Łódzką oraz budowę pierwszego odcinka linii tramwajowej.

PODZIAŁ NA ETAPY SIĘ NIE SPRAWDZIŁ

- W przetargu złożone zostały cztery oferty, najniższa z nich opiewała na 30,4 mln zł i przewyższała o 15,4 mln zł kwotę środków przeznaczonych na sfinansowanie tego etapu. Z uwagi na znaczne przekroczenie przeznaczonej kwoty, postępowanie zostanie unieważnione i rozpisany zostanie przetarg na realizację Nowej Warszawskiej w pełnym zakresie - poinformowała Niezgoda.

Cytowany w komunikacie prasowym zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji Alan Aleksandrowicz wyjaśnił, że po przeanalizowaniu złożonych ofert oraz możliwości finansowych miasta stwierdzono, że "podział zamówienia na dwa odrębne etapy realizacji, nie przynosi oczekiwanych rezultatów".

GDAŃSK WYSTĄPIŁ O ZWIĘKSZENIE DOFINANSOWANIA

- Budowa linii tramwajowej w Nowej Warszawskiej to zadanie priorytetowe i jest jednym z elementów programu Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IVA. Miasto wystąpiło o zwiększenie dofinansowania unijnego na wspomniany projekt, pozwoli to w połączeniu z finansami gminnymi na zabezpieczenie wystarczającej ilości środków na realizację inwestycji - dodał Aleksandrowicz.

NOWY PRZETARG JESZCZE W TYM ROKU

Przetarg na cały odcinek linii tramwajowej Nowej Warszawskiej zostanie ogłoszony na przełomie III i IV kwartału. Jeśli procedury przebiegać będą zgodnie z założeniami, to wykonawcy ubiegający się o realizację inwestycji będą znani jeszcze w 2020 roku, a roboty ruszą wiosną 2021 roku. Nowa linia tramwajowa ma być oddana do użytku w 2023 roku.

OFERTY ZNACZNIE PRZEWYŻSZAŁY MOŻLIWOŚCI MIASTA

Pierwsze postępowanie przetargowe ws. linii tramwajowej Nowa Warszawska w Gdańsku miało miejsce w styczniu tego roku. Zamiar budowy nowej trasy zgłosiło osiem firm i konsorcjów. Najtańsza oferta opiewała wówczas na ok. 62,7 mln zł, podczas gdy Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska oszacowała koszt inwestycji na ok. 38 mln zł. W tej sytuacji postanowiono podzielić całe przedsięwzięcie na dwa etapy i rozpisać na nie odrębne przetargi. Koncepcja ta się jednak nie sprawdziła. Pod koniec maja otwarto dwie oferty na realizację I odcinka Nowej Warszawskiej, ale postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte. Obie oferty były zbyt drogie. Bezskuteczny okazał się też przetarg w lipcu.

UDOGODNIENIE DLA POŁUDNIOWYCH DZIELNIC MIASTA

Połączenie tramwajowe od al. Havla do al. Adamowicza będzie miało długość ok. dwóch kilometrów. Dzięki tej inwestycji znacznie skróci się czas dojazdu z południowych dzielnic miasta do centrum Gdańska.

 

PAP/am