Wiadomości
(Fot. Radio Gdańsk/Filip Jędruch)

wtorek,

30 czerwca 2020

18:18

Jest szansa na remont mostu w Tczewie w ramach projektu Military Mobility. Anna Fotyga: wystosowałam list do przewodniczącej KE

Czy remont mostu tczewskiego uda się sfinansować z Unii Europejskiej? Europosłanka Anna Fotyga wskazuje na nową perspektywę, jako potencjalną możliwość uzyskania funduszy. - Parlament w koordynacji, porozumieniu ze strukturami NATO, zajmował się i ciągle zajmuje sprawą promocji zagadnienia Military Mobility. Chodzi o budowę infrastruktury w naszej części Europy - mówiła na spotkaniu w Tczewie.

Projekt Military Mobility, ma na celu znoszenie barier, które utrudniają przerzut żołnierzy, broni, sprzętu wojskowego i zaopatrzenia pomiędzy poszczególnymi krajami UE. Z jednej strony przeszkody te wynikają z braku harmonizacji narodowych przepisów oraz z długotrwałości procedur, regulujących m.in. przekraczanie granic przez jednostki wojskowe obcych państw czy prowadzenie transportów specjalnych. Z drugiej strony mają wymiar fizyczny - wiele dróg, mostów, wiaduktów, tuneli, portów lotniczych i morskich nie nadaje się do wykorzystania przez wojsko (np. przez duże i ciężkie pojazdy lądowe). Często też w ogóle brakuje takich obiektów w miejscach kluczowych z punktu widzenia scenariuszy przerzutu.

Dlatego most w Tczewie miałby pełnić dwie funkcje - zapewniać transport cywilny, ale też wojskowy, gdyby zaszła taka potrzeba. Wówczas musiałby mieć zapewnioną odpowiednią nośność. 

LIST DO PRZEWODNICZĄCEJ KE

Budowa tego typu infrastruktury pojawiła się dopiero w nowej perspektywie finansowania Unii Europejskiej. - 9 czerwca wystosowałam list do przewodniczącej Komisji Europejskiej z prośbą o rozważenie argumentów, wskazujących na podwyższenie proponowanych wcześniej, w 2018 roku, funduszy w nowej perspektywie finansowej właśnie z wzięciem pod uwagę postulatów NATO-wskich, jak i unijnych. Mam na myśli takie inwestycje, jak most w Tczewie - dodała Fotyga. 

Część piesza i samochodowa mostu jest obecnie nieprzejezdna. Samorząd nie ma środków na dokończenie remontu. W marcu Sejm odrzucił poprawkę do budżetu państwa, mówiącą o kwocie 12 milionów złotych na dokończenie prac.
 
Filip Jędruch/PISM/mk