Wiadomości
Jednym z wiceszefów Kolegium IPN ponownie został dr hab. Sławomir Cenckiewicz (Fot. Radio Gdańsk)

wtorek,

30 czerwca 2020

18:17

Znamy nowe władze Kolegium IPN. Wśród wiceszefów dr hab. Sławomir Cenckiewicz z Gdyni

Kolegium IPN wybrało we wtorek swoje władze. Na najwyższym stanowisku przewodniczącego pozostał prof. Wojciech Polak. Wybrano również wiceszefów Kolegium IPN - zostali nimi ponownie dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. Piotr Franaszek i prof. Tadeusz Wolsza.

O wyborze swojego kierownictwa na roczną kadencję Kolegium IPN poinformowało w uchwale opublikowanej na stronie instytutu. Kolegium IPN jest organem opiniodawczo-doradczym prezesa instytutu. Ponadto ogłasza i przeprowadza konkurs na stanowisko prezesa, a następnie wnioskuje o powołanie wybranej osoby przez parlament.

Kolegium przyjmuje roczne sprawozdania prezesa z działalności IPN, wyraża opinię o kandydatach na stanowiska kierownicze w IPN, opiniuje i rekomenduje kierunki działalności i programy badawcze IPN, zatwierdza zasady ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania i publikowania dokumentów. Zajmuje również stanowisko w sprawach ważnych dla Instytutu Pamięci Narodowej.

AUTOR PONAD DWUSTU PUBLIKACJI

 Sławomir Cenckiewicz urodził się w 1971 roku w Gdyni. Ukończył historię na Uniwersytecie Gdańskim, w 2003 roku obronił na tej uczelni doktorat. W 2006 roku był przewodniczącym komisji ds. likwidacji WSI. Historyk stał się znany po publikacji książki, w której zawarto tezę, jakoby Lech Wałęsa współpracował z SB. Książkę "SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii" Cenckiewicz napisał wspólnie z Piotrem Gontarczykiem.

W pracy naukowej specjalizuje się w dziejach polskiej emigracji politycznej, Polonii amerykańskiej, aparatu bezpieczeństwa PRL i opozycji antykomunistycznej w PRL. Jest autorem setek publikacji naukowych, popularnonaukowych i źródłowych, w tym także książek. Wydał między innymi swoją rozprawę habilitacyjną - "Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010)". 

 

PAP/ako