Wiadomości
Jeszcze w tym roku taki widok na ulicy Atlasa przejdzie do historii (fot. Google Street View)

wtorek,

30 czerwca 2020

17:54

Nowa nawierzchnia, kanalizacja i mała architektura. Ulicę Atlasa w Gdyni jeszcze w tym roku czeka remont. Jest przetarg

Kameralna ulica Atlasa w Chwarznie-Wiczlinie przejdzie metamorfozę. Gdyński Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił przetarg na inwestycję, w ramach której zostaną wykonane nowa nawierzchnia, oświetlenie i kanalizacja deszczowa.

- To bardzo dobra informacja dla mieszkańców ulicy Atlasa, którzy zabiegali o jej remont, a w szczególności o jej bezpieczne odwodnienie. Przebudowa diametralnie podniesie standard jej użytkowania, a nowa kanalizacja deszczowa zagwarantuje bezpieczeństwo zlokalizowanych tam domów. Planujemy zrealizować tu kompleksowe roboty drogowe, kanalizacyjne oraz oświetleniowe. W ramach prac ulica zyska elementy małej architektury i estetyczną zieleń - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

PLANOWANE PRACE

Gdyński magistrat czeka na oferty do 15 lipca. Wykonawca ma wpierw usunąć starą nawierzchnię z płyt yomb oraz płyt drogowych. Największy zakres robót dotyczy nowej "burzówki".

- Aby zamontować wszystkie elementy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy Atlasa, wykonawca będzie musiał dokonać również rozbiórki fragmentów nawierzchni na ulicy Artemidy. Nawierzchnia ta zostanie odtworzona - tłumaczy inż. Ilona Pawlak z Gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Dzięki przebudowie ulica zyska nawierzchnię z kostki kamiennej oraz betonowej kostki brukowej. Powstaną też nowe oznakowanie, nasadzenia oraz przysiadaki dla pieszych. Koszt remontu wyniesie ponad milion złotych. Gdyński magistrat ma nadzieję, że wszystkie założone prace uda się zrealizować do końca 2020 roku.

 

oprac. am