Wiadomości
Napełnianie stawu w Parku Przymorze (Fot. Karol Stańczak/GZDiZ)

wtorek,

30 czerwca 2020

07:30

Eksperyment w Parku Przymorze. Woda ze zbiornika retencyjnego napełni dawny staw

To będzie ratunek dla rosnących tam zabytkowych drzew. W poniedziałek wodę ze zbiornika retencyjnego Orłowska rozlano na zielone tereny Parku Przymorze. 

W wyniku zmian klimatu intensywnie zmienia się charakter opadów - coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi deszczami, nawalnymi lub bardzo długimi okresami suszy, co negatywnie wpływa na utrzymanie miejskiej zieleni. Nie są to korzystne okoliczności dla zabytkowego drzewostanu znajdującego się wokół nieistniejącego już stawu w Parku Przymorze. Ze względu na bliskość infrastruktury odwodnieniowej, w ramach współpracy jednostek miejskich - ze zbiornika retencyjnego nr 2 zlokalizowanego na Potoku Oliwskim przepompowano wodę do nieistniejącego stawu.

OD KIEDY STAW JEST SUCHY?

Przekazy są różne. Jedni mówią, że woda w nim była po raz ostatni w okresie międzywojennym, inni zaś, że w latach 70 XX wieku. 

JAK DŁUGO WODA UTRZYMA SIĘ W STAWIE?

To pewnego rodzaju eksperyment. Nie wiadomo, jak zachowa się gleba więc trudno powiedzieć. Z uwagi na fakt, że kiedyś woda tu była, można sądzić, że nie wsiąknie w ciągu kilkunastu godzin, a utrzyma się kilka tygodni.

Pewne jest, że ten eksperyment poprawi nawodnienie parku, a w efekcie korzystnie wpłynie na roślinność parkową i stan zdrowotny drzewostanu.

PARK Z PONAD 200-LETNIĄ HISTORIĄ 

Teren Parku Przymorze jest wpisany do rejestru zabytków woj. pomorskiego. Jego historia sięga II połowy XVIII wieku. Wtedy to Friedrich Ehler, burmistrz Gdańska i zarazem właściciel posiadłości "Konradshammer", założył ogród, na terenie którego mieścił się dwór i zespół młynów. Na przełomie XIX i XX wieku park został przebudowany w stylu barokowym. Jego cechy, szczególnie pozostałości po dawnych układach wodnych w formie zabytkowych fos, zachowały się do dziś. Uzupełniono drzewostan, utworzono żwirowe alejki spacerowe i odtworzono zasypane fosy (zniszczone w 1965 roku podczas budowy osiedla), które zasilały potok (obecnie pozostają suche).

SPECJALNA ŚCIEŻKA DENDROLOGICZNA 

Największym skarbem tego terenu jest zabytkowy drzewostan, który można podziwiać, podążając wytyczoną ścieżką dendrologiczną. W jego skład wchodzą takie gatunki jak: dąb szypułkowaty, dąb czerwony, sosna wejmutka, sosna czarna, sosna pospolita, daglezja zielona, a także kasztanowce i robinie.

Zbiornik Orłowska, z którego pompowana jest woda do nieistniejącego stawu, zasilany jest Potokiem Oliwskim.

 

mat. prasowe/oprac. mm