Wiadomości
Gdańska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie opóźnień siedmiu inwestycji w SM "Ujeścisko" (fot. Google Street View)

czwartek,

04 czerwca 2020

06:00

Rozpędu nabiera śledztwo w sprawie SM Ujeścisko w Gdańsku. Zabezpieczono ponad dwa tysiące dokumentów i komputery

190 osób czuje się pokrzywdzonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Ujeścisko w Gdańsku. Zgłosiły się po apelu gdańskiej prokuratury okręgowej, która prowadzi śledztwo w sprawie opóźnień siedmiu spółdzielczych inwestycji.

Jak poinformowała prokurator Grażyna Wawryniuk, nikt na razie nie usłyszał zarzutów, ale śledztwo nabiera rozpędu. Prokuratura zabezpieczyła ponad 2 tysiące dokumentów oraz komputery.

- W lutym bieżącego roku na terenie spółdzielni zabezpieczono szereg dokumentów. Czynności w tym zakresie realizowane były przy udziale biegłych z zakresu finansów i rachunkowości, szacowania inwestycji oraz informatyki. Zabezpieczono 366 segregatorów i teczek z zawartością dokumentacji odnoszącej się zarówno do przebiegu samych inwestycji spółdzielni, jak i ich finansowania. Zabezpieczono, w postaci kopii binarnych z serwera, zapisy programów finansowych oraz 19 komputerów. Łącznie zabezpieczono ponad dwa tysiące dokumentów. Czynności, z uwagi na obszerność zabezpieczanych materiałów, trwały kilka dni - powiedziała prokurator Wawryniuk.

BIEGLI OPRACOWUJĄ OPINIE

- Biegli w krótkim czasie po czynnościach przystąpili do prac badawczych w celu opracowania opinii. Najszybciej, do końca września 2020 roku, prace swoje ma zakończyć biegła z zakresu rachunkowości i finansów. Swoje czynności realizuje również biegły z zakresu budownictwa, w tym poprzez oględziny na miejscu wszystkich objętych postępowaniem inwestycji oraz poprzez badanie związanych z nimi dokumentów – wyjaśniła Grażyna Wawryniuk.

ZARZUTY POSZKODOWANYCH

Dotąd przesłuchano około 100 osób. Głównym zarzutem podnoszonym przez świadków jest podejrzenie przeznaczenia środków przez władze spółdzielni na inne cele lub inwestycje niż te, na które dokonano wpłaty, przekroczenie terminów realizacji (wydłużenie czasu budowy generuje koszty zarówno po stronie nabywców, jak i naraża na ciągły wzrost kosztów materiałów oraz robocizny).

TRWA PRZEŚWIETLANIE KONT BANKOWYCH

Uzyskano informacje dotyczące kilkudziesięciu numerów kont bankowych prowadzonych na rzecz spółdzielni. Sukcesywnie podejmowane są czynności mające na celu pozyskiwane danych z tych kont. W trzech przypadkach postanowienia prokuratora dotyczące zwolnienia z tajemnicy bankowej zostały zaskarżone przez banki. Prokuratura czeka na rozpoznanie tych zażaleń przez sąd.

Prokuratura zwróciła się też do banków o wyciągi z kilkudziesięciu kont spółdzielni. Pomaga też pokrzywdzonym w sprawach cywilnych, przystępując do już toczących się postępowań przed sądem.


Grzegorz Armatowski