Wiadomości
Jednym z zadań zespołu będzie przygotowywanie informacji o sytuacji epidemicznej wywołanej zachorowaniami na COVID-19 (Fot. Publicdomainpictures.net)

czwartek,

02 kwietnia 2020

12:55

Minister Jarosław Gowin powołał zespół doradczy do walki z koronawirusem. Na liście trzech naukowców z Gdańska

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powołał zespół doradczy do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wśród 15 naukowców jest troje badaczy z Gdańska - prof. Tomasz Smiatacz, prof. Radosław Owczuk oraz prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk.

Jednym z zadań zespołu będzie przygotowywanie informacji o sytuacji epidemicznej wywołanej zachorowaniami na COVID-19. Członkowie 15-osobowej grupy doradców będą na bieżąco analizować badania naukowe dot. epidemii oraz potrzeby związane ze wspieraniem prowadzonych w Polsce badań. Eksperci zaopiniują także wnioski o dofinansowanie dla naukowców.

ANALIZA STRATEGII KRAJÓW

Zespół będzie też bacznie obserwować sytuację za granicą. Naukowcy dokonają analizy przeciwstawnych strategii walki z epidemią, jakie przyjęły m.in. Szwecja (brak izolacji) i Niemcy (podobna do polskiej strategia izolacji i podobna kinetyka zakażeń, przesunięta o 8/9 dni w stosunku do Polski).

Wynikiem tego działania będzie pomoc w stworzeniu rekomendacji odnośnie do działań w naszym kraju. Zespół opracuje także wskazówki dotyczące kierunków rozwoju różnych dziedzin nauki w Polsce, m.in. wirusologii. Ich celem będzie maksymalne zabezpieczenie się przed zagrożeniami w przyszłości.

SKŁAD ZESPOŁU

Do zespołu zostali powołani także naukowcy z Gdańska. Są to prof. Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Radosław Owczuk, kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

LISTA NAUKOWCÓW:

- dr Aneta Afelt z  Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego

- prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału - Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

- prof. Janusz Bujnicki, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii -Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

- prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk

- prof. Piotr Fiedor z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

- prof. Jakub Gołąb, kierownik Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

- prof. Paweł Grieb, kierownik Zakładu Farmakologii Doświadczalnej w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

- dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka, doradca dyrektora ds. naukowych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie

- prof. Jacek Klawe z Katedry Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

- prof. Radosław Owczuk, kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

- prof. Miłosz Parczewski, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

- prof. Krzysztof Pyrć, kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

- prof. Marek Sanak, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

- prof. Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

- dr hab. inż. Anna Szerlig, kierownik Zakładu Mikro- i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie.

 

Pracami zespołu pokieruje prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

oprac. ako/UJ