Wiadomości
Zgodnie ze statutem, konieczna jest fizyczna obecność radnych na sesji (Fot. YouTube/gdynia.pl)

wtorek,

17 marca 2020

14:48

Sesja Rady Miasta Gdyni przełożona. Miała dotyczyć między innymi kwestii stref płatnego parkowania

Zaplanowana na 25 marca sesja Rady Miasta Gdyni nie odbędzie się. Joanna Zielińska, przewodnicząca RMG zdecydowała o przełożeniu obrad na 8 kwietnia. To oznacza, że najprawdopodobniej opóźnione będzie m.in. wprowadzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz utworzenie dwóch nowych stref dzielnicowych w mieście.

Jak się okazuje, statut gdyńskiej rady miasta nie przewiduje przeprowadzenia obrad przez internet.

- Nie ma takiej możliwości - mówi Andrzej Bień, wiceprzewodniczący RMG. - Możliwe jest zorganizowanie obrad poza siedzibą urzędu miasta, jak to ma miejsce np. w przypadku sesji z okazji urodzin miasta, ale statut jasno wskazuje, że konieczna jest fizyczna obecność radnych. Podkreślę też, że sesja wymaga obecności nie tylko 28 radnych, ale też osób zabezpieczających obrady chociażby od strony technicznej - dodaje.

NOWE STREFY, WYŻSZE OPŁATY

W porządku obrad odwołanej sesji był m.in. pakiet uchwał dotyczących dzierżawy gruntów, zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego czy wspomniana wyżej uchwała o utworzeniu Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania i stworzeniu trzech nowych - na Wzgórzu Świętego Maksymiliana, Działkach Leśnych i w Orłowie oraz związana z tym podwyżka opłat. Dokument zakłada utworzenie stref, poza tą w Orłowie, po 6 miesiącach od podjęcia uchwały. A to oznacza, że funkcjonowanie rozpoczną one najwcześniej w październiku. Utworzenie strefy w Orłowie zaplanowane jest natomiast na 2021 rok.


Marcin Lange/pb