Wiadomości
Wiek nie musi być przeszkodą w aktywnościach (Fot. Pixabay)

piątek,

21 lutego 2020

19:28

Seniorzy chcą być aktywni i Zespół Opiekuńczy w Tczewie im to umożliwia. Pojawiają się jednak pewne wyzwania

Społeczeństwo się starzeje, ale seniorzy chcą być aktywni. Zespół Opiekuńczy w Tczewie zapewnia im różne formy aktywności. Prowadzi między innymi Klub Senior+, który w piątek odwiedzili samorządowcy - wojewoda pomorski Dariusz Drelich oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Iwona Michałek.

Zespół Opiekuńczy pełni także rolę Centrum Aktywności Seniora. Jest placówką wsparcia dla mieszkańców w podeszłym wieku. W Zespole Opiekuńczym działa Klub Senior+, Kawiarenka dla Seniora i Dzienny Dom Pobytu. Seniorzy oferują pomoc sobie nawzajem. Funkcjonuje bank czasu - czyli forma wymiany przysług. Starsi mieszkańcy często spotykają się także poza strukturą zespołu.


Seniorzy robią ozdoby, zajmują się rękodziełem, uczestniczą w pogadankach i w zajęciach gimnastycznych. Organizacja zajęć to jeden z elementów włączania starszych mieszkańców w ich życie "pozawodowe". Jak powiedziała Wioletta Niewiarowska-Mindak, kierownik Zespołu Opiekuńczego w Tczewie, nawet jeśli ktoś na początku podchodzi do pomysłu z rezerwą, to później traktuje to miejsce jak drugi dom.

SENIORZY POMAGAJĄ SOBIE NAWZAJEM 

Dzięki wspólnym aktywnościom seniorzy są szczęśliwsi i dłużej cieszą się zdrowiem psychicznym. Tczewski Ośrodek Opiekuńczy prowadzi także rehabilitację i całodobową opiekę nad seniorami. Podlega on pod Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

W trakcie spotkania poruszono kwestię wyzwań w opiece nad seniorami. Wśród nich mówiono o braku wykwalifikowanej kadry, starzejącym się społeczeństwie i zmianach w nastawieniu do opieki nad członkami rodziny w podeszłym wieku.


Filip Jędruch/pb