Wiadomości
(fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl)

poniedziałek,

23 grudnia 2019

11:48

Malowanie tak, ale ozdabianie już nie. Program Gdańskie Fasady OdNOwa pod znakiem zapytania

Wojewódzki konserwator zabytków nie zgodził się na dekorowanie kamienic na Głównym Mieście. Chodzi o projekty realizowane w ramach programu Gdańskie Fasady OdNowa. Konserwator uznał, że lepsza jest czysta forma bez zdobień.

- Dotychczasowe malowania wzbudzały różne opinie. Jednym się bardzo podobały, innym mniej i jeszcze innym wcale. Konserwator uważa, że historyczny układ przestrzenny lepiej wygląda z kamienicami bez dodatkowych ornamentów. Kamienice malujemy, ale nie ozdabiamy - mówi Marcin Tymiński, rzecznik konserwatora.


"MALOWALI JE WTEDY NAJWYBITNIEJSI ARTYŚCI"

- Odbudowywane kamienice były malowane w latach 50., ale malowali je wtedy najwybitniejsi artyści tamtego okresu. To było całkowicie nowe założenie, Gdańsk był odbudowywany. To założenie się jednak bardzo zmieniło. Im więcej nowych zdobień na ulicach Gdańska, tym bardziej mamy coś innego niż mieliśmy. Konserwator uważa, że lepiej bardziej zakonserwować to, co było - dodaje Marcin Tymiński.

W ramach tegorocznego programu Gdańskie Fasady OdNowa nowy wygląd miały zyskać kamienice przy ul. Powroźniczej i Straganiarskiej. Decyzja konserwatora, dodatkowo odroczona w czasie, bo projekty były poprawiane, uniemożliwiła przeprowadzenie prac.

STRACIŁY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Najbardziej straciły wspólnoty mieszkaniowe, które przygotowały budynki pod prace w tym roku.

- Nie zostawimy wspólnot samych z tym problemem. W przyszłym roku zwrot z dotacji zostanie wykorzystany na samo malowanie kamienic. Jest nam przykro, bo nigdy nie było problemu z realizacją programu, który jest realizowany od 2013 roku - mówi Monika Nkome Evini, menadżer Śródmieścia.

Dodała również, że jeśli z programu zostaną całkowicie wyeliminowane zdobienia, to jego idea zostanie przekreślona. - Nie chodzi nam o to, by kamienice były tylko odmalowywane i termomodernizowane, bo na to są inne programy. To jest program częściowo artystyczny. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia w przyszłorocznej edycji - mówi.

CZYM JEST PROGRAM ODNOWA?

W programie Gdańskie Fasady OdNowa chodzi o nadawanie artystycznych dekoracji fasadom budynków na Głównym Mieście. Artystyczny projekt stworzony przez miasto ma nawiązywać do gdańskich tradycji okresu odbudowy. Jego organizatorem została wyłoniona w konkursie Fundacja Urban Forms z Łodzi. Do programu zaproszono wspólnoty mieszkaniowe.

Na realizację programu przeznaczono do tej pory 2 mln zł. W ciągu 5 lat nowy wygląd zyskały 123 elewacje kamienic na ul. Ogarnej, ul. Szerokiej czy ul. Warzywniczej. Odbudowane kamienice na Głównym Mieście w Gdańsku nie są wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków. Oznacza to, że ich remont ze środków pozyskanych z urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest poza zasięgiem.


Aleksandra Nietopiel/puch