Wiadomości
Okres kierowania UCK przez Jakuba Kraszewskiego cechuje wielopłaszczyznowy rozwój jednostk (Fot. Materiały prasowe)

piątek,

06 grudnia 2019

14:48

Dyrektor naczelny UCK Menadżerem Roku 2019. "W szpitalu nastąpiło wiele zmian"

Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, został Menedżerem Roku 2019 w Ochronie Zdrowia w konkursie organizowanym przez wydawnictwo medyczne Termedia.

- Okres kierowania UCK przez Jakuba Kraszewskiego cechuje wielopłaszczyznowy rozwój jednostki, jak również partnerska współpraca z uczelnią. Ma ona realne odzwierciedlenie we wspólnych projektach i inicjatywach o charakterze innowacyjnym, naukowo-badawczym, klinicznym i społecznym, z których efektów korzystają nie tylko mieszkańcy północnej Polski - mówi prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed.

Tytuł Menedżera Roku 2019 Jakub Kraszewski uzyskał ex aequo z prof. Janem Kowalewskim, dyrektorem Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

PACJENT W CENTRUM UWAGI


Jakub Kraszewski pełni funkcję dyrektora naczelnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego od 2016 roku, wcześniej przez 7 lat był zastępcą dyrektora naczelnego ds. personalnych. W tym czasie nastąpiło wiele zmian w szpitalu, zarówno w kontekście opieki nad pacjentem, jak i typowo organizacyjnych.

"Pacjent w centrum uwagi" to hasło przyświecające działaniom, skupionym na wdrożeniu idei patient experience, w ramach której pacjenci w UCK korzystają z nowoczesnych metod leczenia bólu, porad psychologicznych, a także szafek depozytowych, stref rodzica i innych udogodnień.

KOLEJNE PLANY

Jednym z największych wyzwań przełomu 2018 i 2019 była przeprowadzka do nowo wybudowanego budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, gdzie przeniesiono 11 klinik, laboratoria oraz poradnie przykliniczne.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne wciąż inwestuje w infrastrukturę: trwa budowa kolejnej części CMN, w planach jest również termomodernizacja kolejnych budynków i inne inwestycje, zmierzające do osiągnięcia statusu "szpitala zielonego”, który ogranicza emisję dwutlenku węgla.

W 2019 roku szpital spłacił także pożyczkę restrukturyzacyjną do Agencji Rozwoju Przemysłu. Spłata została dokonana z 20-miesięcznym wyprzedzeniem, z nadpłatą prawie 20 mln zł.

oprac. pOr