Wiadomości
(Fot. Agencja KFP/Mateusz Ochocki)

wtorek,

03 grudnia 2019

17:15

Będą mogli powiedzieć o swoich oczekiwaniach dotyczących Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Gdańska spotkają się z władzami

Mieszkańcy Gdańska ocenią tegoroczny projekt Budżetu Obywatelskiego na otwartych spotkaniach w Akademii Sztuk Pięknych (ASP). Ich uczestnicy będą mieli okazję wyrazić swoje oczekiwania odnośnie do planowanych inwestycji miasta. W tym roku łączna kwota przeznaczona na projekty to aż 18 543 609 złotych.

Projekt zakłada zorganizowanie trzech spotkań mieszkańców z władzami Gdańska. Pierwsze, kierowane do wnioskodawców, odbyło się 3 grudnia o godz. 17 w podziemiach Zbrojowni Sztuki w ASP. Kolejne, planowane na 4 i 11 grudnia, będą już otwarte dla wszystkich mieszkańców Gdańska. Celem projektu jest ocena tegorocznego, siódmego już, gdańskiego Budżetu Obywatelskiego, ale też wyrażenie oczekiwań wobec planowanych inwestycji. Urząd miasta podkreśla, że zebrane wnioski i rekomendacje zostaną wzięte pod uwagę.

NIESZCZELNY SYSTEM

Można spodziewać się pytań dotyczących informacji, że wyniki mogą być sfałszowane. Jak we wrześniu donosił portal trojmiasto.pl, system głosowania jest nieszczelny. Aby oddać głos, trzeba było podać numer PESEL, imię i nazwisko, dzielnicę zamieszkania, a także adres mailowy lub numer telefonu. Ponieważ system nie weryfikuje prawdziwości danych, można było powiązać istniejący PESEL z nieprawdziwymi danymi. Dodatkowo z tego samego numeru telefonu można było głosować wiele razy. Według gdańskich urzędników, w Kokoszkach mogły zostać wykorzystane numery PESEL małoletnich.

JAK TO WYGLĄDAŁO W GDYNI?

W Gdyni realizowany był podobny projekt. Rozmowa z mieszkańcami dotycząca Budżetu Obywatelskiego miała miejsce 3 września w UrbanLabie. Uczestnicy spotkania zażądali m.in. stworzenia spójnej mapy gruntów dotyczących inwestycji oraz przekazania informacji odnośnie do wydatków miasta związanych z Budżetem Obywatelskim. Głównym problemem według mieszkańców jest zbyt mała przejrzystość dotycząca planów i wydatków.

SOPOT

W sopockim projekcie natomiast podsumowanie odbywało się głównie przez anonimową ankietę. Od tego roku wprowadzono także opcję negatywnej oceny zgłoszonych projektów. W wypadku przekroczenia progu 50 proc. negatywnych głosów, komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami ma możliwość wyłączenia inwestycji z realizacji. Rada miasta nie zdecydowała się jednak na organizację spotkań z mieszkańcami tak jak Gdynia i Gdańsk.

W głosowaniu gdańskiej edycji Budżetu Obywatelskiego udział wzięło 53 tysiące osób. To ponad cztery tysiące więcej niż rok temu. Łączna kwota przeznaczona na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie to 18 543 609 złotych. To prawie dwa razy więcej od budżetu z Gdyni i czterokrotność z Sopotu.

Andrzej Kowalski