Wiadomości
Elżbieta Witek ponownie została wybrana na Marszałka Sejmu (fot. PAP/Radek Pietruszka)

wtorek,

12 listopada 2019

12:11

Pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji. Elżbieta Witek marszałkiem, poparło ją aż 314 posłów

Od odegrania hymnu państwowego rozpoczęło się we wtorek po godz. 12 inauguracyjne posiedzenie Sejmu IX kadencji. Otworzył je marszałek senior Antoni Macierewicz z Prawa i Sprawiedliwości, powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów. Później obradom przewodziła już Elżbieta Witek, która była jedynym kandydatem na stanowisko marszałka i poparło ją aż 314 posłów. Wybrano też pięciu wicemarszałków.
Do Sejmu przybyli prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Zaproszeni zostali również przedstawiciele organów państwowych takich jak RPO, RPD, prezesi sądów i trybunałów, a także korpus dyplomatyczny. Wśród obecnych są m.in. przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz, prezes TK Julia Przyłębska, I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Obecny w Sejmie jest również m.in. b. prezydent Aleksander Kwaśniewski.


"TO ZASZCZYT"

Posiedzenie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci Stefana Strzałkowskiego, który zmarł w nocy z czwartku na piątek w ub. tygodniu. Izba uczciła również pamięć wszystkich parlamentarzystów, którzy zmarli w ostatnim czasie. Następnie prezydent wygłosił orędzie. 


- To zaszczyt móc z wyboru polskiego społeczeństwa zasiadać w Sejmie, dyskutować o najważniejszych sprawach, o tym, w jaki sposób powinna rozwijać się Polska - mówił podczas orędzia wygłoszonego na pierwszym posiedzeniu Sejmu IX kadencji prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślał, że 2019 r., w którym rozpoczyna się IX kadencja Sejmu, jest wyjątkowy ze względu na 101. rocznicę odzyskania niepodległości, 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej czy 75 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Zaznaczył przy tym, że to te wydarzenia często determinowały losy wielu Polaków.

- Chcę bardzo mocno podkreślić, że ta rozpoczynająca się IX kadencja Sejmu RP, tej właśnie wolnej, suwerennej i niepodległej po 1989 r. Polski, jest także i z całą pewnością niezwykłym czasem dla państwa posłów, dla państwa najbliższych, bo to jakby na to nie spojrzeć wielki zaszczyt móc z wyboru polskiego społeczeństwa, naszych wyborców, zasiadać w tej Izbie, dyskutować o najważniejszych polskich sprawach, dyskutować o tym, w jaki sposób powinna rozwijać się Polska, wymieniać się poglądami, reprezentując różne prądy ideologiczne, różne punkty widzenia na Polskę, ale Polskę, wobec której wszyscy byśmy chcieli, by była Polską wolną, suwerenną i niepodległą po wsze czasy - powiedział prezydent.


"CENA OKRĄGŁEGO STOŁU"

Do zebranych przemówił także Antoni Macierewicz: - Zwracam się do wszystkich posłanek i posłów o odrzucenie negacji niepodległego państwa polskiego i fundamentów cywilizacji chrześcijańskiej. Po blisko 30 latach zmagania się z postkomunizmem doskonale wiemy, jakie decyzje budują niepodległość, a jakie prowadzą na manowce. Wiemy, jaką cenę płacimy za porozumienia Okrągłego Stołu i jak wygląda kolejna faza postmarksistowskiego ataku oraz dokąd prowadzi ideologia gender - powiedział. Jak dodał" - wiemy też, co oznacza pozostawienie środowisk agenturalnych na ważnych stanowiskach w administracji publicznej, na wyższych uczelniach, w wymiarze sprawiedliwości i w mediach. (...) W zeszłej kadencji budowaliśmy fundamenty, często kwestionowane przez tych, którzy chcieliby zawrócić bieg historii. Domagano się likwidacji naszych najważniejszych osiągnięć gospodarczych, społecznych, tożsamościowych - zaznaczył.

marszalek senior 5x8

Marszałek senior Sejmu Antoni Macierewicz (fot. PAP/Radek Pietruszka)


ŚLUBOWANIE POSŁÓW

Następnie marszałek senior rozpoczął ślubowanie posłów. Nazwiska posłów były wyczytywane przez marszałka seniora. Po odczytaniu roty ślubowania każdy z kolejno wywołanych posłów wstaje i wypowiada słowo "ślubuję". Poseł może dodać zdanie: "Tak mi dopomóż Bóg". Ślubowanie trwało około godziny. Po ślubowaniu głos zabierze premier Mateusz Morawiecki, który - zgodnie z konstytucją - poda rząd do dymisji.

ELŻBIETA WITEK MARSZAŁKIEM SEJMU

Po wystąpieniu szefa rządu marszałek senior przeprowadził wybór marszałka Sejmu. Kandydatem największego klubu, czyli Prawa i Sprawiedliwości na marszałka była dotychczasowa marszałek, Elżbieta Witek. Pozostałe partie zadeklarowały, że - szanując zasady demokracji - nie będą się sprzeciwiać kandydaturze wystawionej przez ugrupowanie, które wygrało wybory. 

Elżbietę Witek poparło 314 posłów. Poparli ją wszyscy posłowie PiS (235 osób), 48 z 49 posłów SLD (1 osoba wstrzymała się od głosu) oraz wszyscy posłowie PSL (30 osób). Posłowie Koalicji Obywatelskiej wstrzymali się od głosu (133 posłów, 1 osoba z KO nie brała udziału w głosowaniu). Przeciw kandydaturze Witek zagłosowali wszyscy posłowie Konfederacji (11 osób). Witek poparł poseł niezrzeszony Ryszard Galla.
 

WYBORY WICEMARSZAŁKÓW


Sejm zdecydował, że będzie pięciu wicemarszałków. Projekty uchwał ustalające ten fakt kluby PiS i KO. W głosowaniu za taką liczbą wicemarszałków opowiedziało się 401, 9 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Funkcję tę sprawować będą: Małgorzata Gosiewska (PiS), Ryszard Terlecki (PiS), Małgorzata Kidawa-Błońska (KO), Włodzimierz Czarzasty (SLD) i Piotr Zgorzelski (PSL-KP).

Sejm wybiera również 20 sekretarzy Sejmu, spośród najmłodszych posłów. Kandydatów zgłasza Prezydium Sejmu. Wybór sekretarzy Sejmu odbywa się łącznie.

(PAP)/puch/mrud