Wiadomości
W ramach programu "Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza" trzy gdańskie uczelnie otrzymają subwencje (Fot. wikipedia.org/Ewaku, Gdaniec, Tomasz Sienicki)

środa,

30 października 2019

16:02

Trzy gdańskie uczelnie wyróżnione w rządowym konkursie. Dwie z nich staną się uczelniami badawczymi

Dwie gdańskie uczelnie powalczą o status uniwersytetu badawczego. W środę ogłoszono wyniki pierwszego konkursu w programie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". Z Pomorza do dalszego etapu zakwalifikowały się Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny. Wyróżniono także Uniwersytet Gdański.

Do udziału w pierwszym konkursie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB) zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni w kraju. Wszystkie z nich spełniły ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych w odniesieniu do liczby dziedzin i dyscyplin, w których uczelnia prowadzi działalność naukową. Ponadto żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego wyłonił 10 uczelni, które w przyszłości staną się uczelniami badawczymi.

Wśród nich znalazły się: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska,  Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Wrocławski.

WIĘKSZE SUBWENCJE

Wymienione uczelnie w latach 2020-2026 będą otrzymywać corocznie zwiększenie subwencji w wysokości 10 proc. subwencji uzyskanej w 2019 r. Jednocześnie będą miały możliwość konkurowania z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. 

Pozostałe szkoły wyższe, które wzięły udział w konkursie, ale nie zostały w nim wyłonione, także otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe - zwiększenie subwencji na okres 2020–2025 w wysokości 2 proc. subwencji uzyskanej w 2019 r.. Wśród nich znalazł się m.in. Uniwersytet Gdański.


"KLUCZOWY AKCENT"

- Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" jest kluczowym akcentem 4-letniego okresu reform polskiego systemu szkolnictwa wyższego. To jedna z najważniejszych inicjatyw wprowadzonych przez Konstytucję dla Nauki. To również zwieńczenie kilkunastoletnich starań o wyłonienie uczelni badawczych - mówił premier Jarosław Gowin podczas ogłaszania wyników konkursu.

TRZY POMORSKIE UCZELNIE

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed)

Od blisko 75 lat zapewnia wysoką jakość kształcenia we wszystkich zawodach medycznych i prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie. GUMed kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest 935 studentów zagranicznych, co stanowi ponad 15 proc. wszystkich żaków w Uczelni. Jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim, rozpoznawalnym w kraju i na świecie.

Politechnika Gdańska

Organizator licznych krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i seminariów. Priorytetowe obszary badawcze uczelni skupiają się wokół najbardziej obiecujących kierunków badań naukowych i wdrażania innowacji w Europie i na świecie: zdrowia, bezpieczeństwa, technologii cyfrowych i technologii wspomagających, ochrony klimatu, pozyskiwania i konwersji energii, mobilności, żywności oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Od 2017 r. PG może posługiwać się logiem HR Excellence in Research.

Uniwersytet Gdański

Kształci profesjonalne kadry dla administracji i gospodarki Pomorza oraz całego Regionu Morza Bałtyckiego. Na 11 wydziałach studiuje 26 tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, a kadra naukowa liczy ponad 1700 pracowników naukowo-dydaktycznych. UG jako jedna z pięciu polskich uczelni należy do sieci 17 europejskich uniwersytetów, tworząc konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas - SEA-EU).

gov.pl/oprac.mkul