Wiadomości
W 23 delegacjach byli radni miasta Gdańska od początku kadencji. (Fot. Anna Rezulak/KFP)

poniedziałek,

28 października 2019

14:05

Radni rządzącej koalicji zdominowali zagraniczne delegacje. Płażyński: "Mam nadzieję, że rada nie była biurem podróży"

Ponad 50 tysięcy złotych brutto zapłacono z budżetu miasta na delegacje radnych Miasta Gdańska. W tym zakresie prym wodzą najpierw radni klubu Koalicji Obywatelskiej, a potem stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska. Łącznie rajcy wyjeżdżali aż 22 razy. Natomiast tylko jeden raz w delegację pojechał radny Prawa i Sprawiedliwości.

Psków, Lizbona, Bruksela czy Brema. To główne kierunki delegacji radnych Miasta Gdańska w trwającej rok kadencji. Najwięcej pieniędzy, bo 40 tysiące złotych, kosztowały podróże radnych Koalicji Obywatelskiej. Niemal połowę tej kwoty pochłonęły wyjazdy zastępcy przewodniczącego w Radzie Miasta - Mateusza Skarbka. Podróże służbowe radnego obciążyły budżet na kwotę ponad 17 tysięcy złotych brutto.

Najdroższa podróż Mateusza Skarbka miała miejsce pod koniec maja do Lizbony. Trzydniowy pobyt kosztował 7,7 tysięcy złotych. W tej cenie trzyosobowa rodzina może liczyć na tygodniowy pobyt w hotelu all-inclusive w Grecji.

Prawie 6 tysięcy złotych kosztowały dwie delegacje innej radnej Koalicji Obywatelskiej Anny Golędzinowskiej. Później na liście są Łukasz Bejm i Karol Ważny.

DELEGACJE WSZYSTKO DLA GDAŃSKA ZA 10 TYS. ZŁ

Czterokrotnie mniej, niż radni Koalicji Obywatelskiej, wydali na podróże radni klubu stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska. Ich wyjazdy kosztowały podatników nieco ponad 10 tysięcy złotych. Cena jest niższa, ponieważ częściej wyjeżdżali na delegacje krajowe niż zagraniczne.

Po 3,3 tysiące złotych trzeba było zapłacić za delegacje Beaty Dunajewskiej i Katarzyny Czerniewskiej.

podroze3

(Graf. Radio Gdańsk/Maciej Naskręt)


PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Z JEDNYM WYJAZDEM DO LUBLINA

Podróżować z kasy miejskiej, która pochodzi od podatników, nie przyszło radnym z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Odbyli, a w zasadzie odbył, tylko jedną podróż - do Lublina - Piotr Gierszewski. Udział w Konwencie Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich kosztował 613 złotych.

Delegacja radnego odbyła się we wrześniu tego roku.

JAK ROZDZIELANE SĄ DELEGACJE?

Kryteria doboru radnych do udziału w delegacjach zależą zatem przede wszystkim od rodzaju i tematyki wyjazdu.

- W przypadku wyjazdów, w których głównie potrzebna jest rola reprezentacyjna, w pierwszej kolejności delegowani są członkowie prezydium Rady Miasta Gdańska oraz reprezentanci poszczególnych klubów. Takie delegacje są konsultowane z przewodniczącymi wszystkich klubów w RMG i to oni mogą zdecydować, który radny będzie reprezentował ich klub - mówi Wioletta Krewniak, p.o. dyrektora biura Rady Miasta Gdańska.

Na spotkania Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich, którego członkiem jest Rada Miasta Gdańska, delegowani są członkowie prezydium Rady Miasta, bo taka jest formuła tych spotkań.

- Propozycje wyjazdów na konferencje i seminaria tematyczne otrzymują członkowie poszczególnych komisji w Radzie Miasta Gdańska zgodnie z zakresem zadań poszczególnych komisji i w porozumieniu z przewodniczącymi komisji. Nie bez znaczenia jest również znajomość języków obcych - dodaje Krewniak.

PŁAŻYŃSKI: MAM NADZIEJĘ, ŻE RADA NIE BYŁA BIUREM PODRÓŻY

Do dotychczasowego przewodniczącego klubu Prawa i Sprawiedliwości, Kacpra Płażyńskiego, który został niedawno wybrany na posła, propozycja delegacji przyszła tylko raz.

- Być może klub Koalicji Obywatelskiej i stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska ustalali to między sobą. Ja rozumiem, że korzystają z większości arytmetycznej i nie chcą dzielić się wyjazdami z radnymi opozycji. Natomiast inna sprawa to są efekty tych wyjazdów, bo ja nie widzę nic złego, by radni również jeździli za granicę reprezentować Gdańsk, jednak mam nadzieję, że rada nie była biurem podróży - mówi Płażyński.

podroze2

(Graf. Radio Gdańsk/Maciej Naskręt)

LISTA WYJAZDÓW WEDŁUG RADNYCH:

1. Piotr Gierszewski - Lublin Udział w Konwencie Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich - 613,68 zł
2. Agnieszka Owczarczak - Rzeszów Udział w Konwencie Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich - 959,98 zł
3. Agnieszka Owczarczak 06.02.2019 r. PO Belgia/Bruksela Udział w uroczystej sesji Komitetu Regionów 2634,19 zł
4. Andrzej Kowalczys 27.05.2019 PO Gniewino Udział w spotkaniu szkoleniowym dyrektorów gdańskich szkół i placówek oświatowych 60,18 zł (koszty organizacji pokrywa WRS)
5. Anna Golędzinowska - Ukraina/Lwów Udział w Eko Forum 2019 2407,64zł
6. Anna Golędzinowska - Litwa/Kowno XV Generalna Konferencja Związku Miast Bałtyckich 3521,57zł
7. Kamila Błaszczyk - Ukraina/Lwów Udział w Eko Forum 2019 2407,64 zł
8. Karol Ważny - PO Hiszpania/Barcelona Udział w programie partnerskim URBACT (Civic Estate) Koszty pokryte przez Wydział Rozwoju Społecznego
9. Karol Ważny - Litwa/Kowno XV Generalna Konferencja Związku Miast Bałtyckich 3521,57 zł
10. Krystian Kłos - Belgia/Bruksela Udział w uroczystej sesji w Komitecie Regionów 2790,94 zł
11. Łukasz Bejm - Rosja/Psków Udział w Międzynarodowym Zjeździe Hanzy w Pskowie 3838,69 zł
12. Mateusz Skarbek - Niemcy/Bremen Udział w pogrzebie Prezydenta Parlamentu Bremeńskiego śp. Christiana Webera 3461,54 zł
13. Mateusz Skarbek - Belgia/Bruksela Udział w uroczystej sesji w Komitecie Regionów 2790,94 zł
14. Mateusz Skarbek - Rosja/Psków Udział w Międzynarodowym Zjeździe Hanzy w Pskowie 3838,69 zł
15. Mateusz Skarbek -  Portugalia/Lizbona Udział w konferencji European Climate Change Adaptation 2019 7740,02 zł
16. Andrzej Stelmasiewicz -  Litwa/Wilno Reprezentacja Rady Miasta Gdańska podczas „Dni Gdańska” w Wilnie 2009,84 zł
17. Beata Dunajewska - Chmielno Udział w szkoleniu „Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w oparciu o rozumienie struktury i mechanizmów rodziny z problemem alkoholowym z wykorzystaniem dialogu motywującego i przepisów RODO” 96,71 zł
18. Beata Dunajewska - Warszawa Udział w sesji Rady Stołecznego Miasta Warszawa (przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Warszawy śp. Pawłowi Adamowiczowi) 272,42
19. Beata Dunajewska - Belgia/Bruksela Udział w uroczystej sesji w Komitecie Regionów 2790,94
20. Bogdan Oleszek - Rzeszów Udział w Konwencie Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich 1239,99 zł
21. Katarzyna Czerniewska -  Belgia/Bruksela Udział w uroczystej sesji Komitetu Regionów 3321,18 zł
22. Piotr Dzik - Toruń Udział w XXII Walnym Zebraniu Członków Związku Miast Nadwiślańskich 297,59 zł
23. Teresa Wasilewska - Białystok Udział w uroczystym nadaniu tytułu Honorowego Obywatela śp. Pawłowi Adamowiczowi 320,26 zł