Słupsk
Według propozycji rządu region słupski ma otrzymać 90 milionów złotych w ramach rekompensaty za tarczę antyrakietową (Fot. Radio Gdańsk/Przemysław Woś)

poniedziałek,

12 sierpnia 2019

14:39

Na co zostaną przeznaczone pieniądze w ramach rekompensaty za tarczę antyrakietową? W regionie słupskim planują ważne inwestycje

Powiat słupski chce wyremontować 38 kilometrów dróg w ramach rekompensaty za tarczę antyrakietową. Starosta słupski Paweł Lisowski podkreśla, że wybrano modernizację dróg, które mają się łączyć z ekspresową trasą S6.

- Chcemy modernizacji dróg, które w przyszłości jeszcze zyskają na znaczeniu po połączeniu z drogą S6. Wybraliśmy inwestycje ważne dla całego powiatu, ale również gmin. To pięciokilometrowy odcinek drogi Siemianice-Jezierzyce, czterokilometrowy fragment trasy Mrówczyno-Damnica, 17-kilometrowy Damnica-Główczyce oraz 12 kilometrów drogi łączącej Bobrowniki i Potęgowo - mówi Paweł Lisowski, starosta słupski.

90 MILIONÓW REKOMPENSATY

Według propozycji rządu rekompensata dla regionu słupskiego za tarczę antyrakietową ma wynieść 90 mln zł. Po 30 milionów mają otrzymać miasto Słupsk, gmina wiejska Słupska oraz powiat słupski.

Słupsk chce uzbroić tereny na osiedlu Niepodległości w kierunku zachodnim od ulicy Zaborowskiej. Gmina wiejska planuje wyremontować szkoły w Redzikowie, Jezierzycach, Głobinie i Włynkówku, a także rozbudować szkołę we Wrześciu o punkt przedszkolny i sale dydaktyczne. Pieniądze z rekompensaty za tarczę antyrakietową mają posłużyć również do zaadaptowania zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych, a także budowę centrum kultury w Siemianicach. 

Przemysław Woś/mkul