Słupsk
Odcinek trasy S6 z Koszalina do Bożegopola Wielkiego ma zostać zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Fot. Wojciech Oksztol/Wrota Podlasia

środa,

13 marca 2019

14:35

Przedstawiciel Komisji Europejskiej o budowie trasy S6: "Jest kluczowa dla Pomorza Środkowego"

Komisja Europejska oczekuje zakończenia budowy trasy S6 do roku 2023. Jej przedstawiciel Wolfgang Munch zapowiedział, że organ wykonawczy Unii Europejskiej chce od polskiego rządu jasnej deklaracji, w jaki sposób ta inwestycja zostanie zrealizowana.

Polski rząd chce, by odcinek trasy S6 z Koszalina do Bożegopola Wielkiego został zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zasad tego projektu jednak na razie nie sprecyzowano. Doktor Rafał Kuligowski, ekspert współpracujący z Komisją Europejską, podkreśla, że Bruksela monitoruje postęp prac i przygotowań do powstania całości trasy S6. - Ten odcinek S6 to niechlubny przykład i niestety najbardziej niebezpieczny odcinek na tej trasie. Ma też opinię najbardziej potrzebnego w całym kraju - dodaje doktor Kuligowski.


WAŻNA INWESTYCJA

W wywiadzie, jakiego udzielił Wolfgang Munch przedstawicielowi Europe Direct w Słupsku, urzędnik Komisji Europejskiej podkreślił, jak ważną rolę odgrywa inwestycja S6.

"Region Pomorza środkowego i zachodniego jest obecnie jednym z bardziej wykluczonych komunikacyjnie obszarów Polski. Pokazują to również dokumenty rządowe, w tym Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju czy też opracowywana właśnie Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transport do 2030 roku. Brak korytarza drogowego S6 jest niewątpliwie jedną z głównych przyczyn tej sytuacji. Stąd Komisja podjęła z polskim rządem rozmowy w celu ukończenia tej inwestycji w całości jeszcze przed końcem roku 2023. Efektem tych rozmów była deklaracja rządu o gotowości realizacji tej inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Z naszych informacji wynika jednak, że ostateczne decyzje w tym względzie jeszcze nie zapadły. Dlatego nadal pozostajemy z polskimi władzami w ścisłym kontakcie, co do przebiegu dalszych prac nad tym projektem.

Realizacja odcinków drogi ekspresowej S6 pomiędzy Goleniowem a Koszalinem jest już zaawansowana. Projekty te zostały zatwierdzone decyzjami Komisji Europejskiej. W tej chwili nie ma podstaw do ich cofnięcia. Należy zaznaczyć, że budowa nowych ciągów komunikacyjnych, w tym korytarzy drogowych, jest złożonym i długotrwałym procesem, który rzadko daje się zakończyć w czasie jednej unijnej perspektywy budżetowej. Nie udało się to w przypadku tak kluczowych inwestycji, jak budowa autostrady A1 czy A2, które są realizowane etapami. Oceniając z perspektywy czasu, wszystkie większe inwestycje drogowe w Polsce realizowane są sprawnie i nie dostrzegamy obecnie dużego zagrożenia, aby korytarz drogi ekspresowej S6 nie został zakończony. Jeśli nie w tej, to w następnej perspektywie finansowej. Poza dokończeniem drogi ekspresowej S6 z punktu widzenia zapewnienia dostępności komunikacyjnej regionu słupskiego, równie ważnym zadaniem jest modernizacja linii kolejowej nr 202 i na tym też chcielibyśmy się skupić w najbliższym czasie" - cytuje Muncha Europe Direct.

JESZCZE DWA LATA

Trasa S6 powstaje od okolic Goleniowa do Koszalina. Ma być gotowa za niespełna dwa lata. Rozstrzygnięto już także przetargi na odcinki od obwodnicy Trójmiasta do Bożegopola Wielkiego.

Przemysław Woś/mkul