Słupsk
Ulica doczeka się modernizacji (Fot. UM Słupsk)

niedziela,

19 września 2021

16:42

Nowa nawierzchnia, chodnik i nowoczesne oświetlenie. Jedna z najbardziej zaniedbanych ulic w Słupsku doczeka się remontu

Urząd Miasta Słupska podpisał umowę na przebudowę jednej z najbardziej zaniedbanych ulic Słupska Marii Curie-Skłodowskiej. W planach jest nowa bitumiczna nawierzchnia, poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych, wybudowany zostanie chodnik po wschodniej stronie jezdni oraz przebudowane oświetlenie uliczne. W ramach inwestycji przewidziano także przebudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę kanału technologicznego.

- Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie odbywa się w ramach dwóch zadań inwestycyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji, tj. „Programu poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji" oraz „Programu chodnikowego – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni" - mówi Monika Rapacewicz rzecznik Urzędu Miejskiego w Słupsku. - Oprócz inwestycji drogowej, w planach obejmujących poprawę warunków bytowych mieszkańców tej ulicy, przewiduje się także remont pierwszych czterech budynków mieszkalnych. Zakończenie tych prac przewidziano na III kwartał 2022 roku - dodaje.


PONAD 900 TYS. ZŁ i 90 DNI

Koszt prac oszacowano na kwotę 909.631,31 zł. Środki te pozyskano w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Czas przewidziany na realizację inwestycji wynosi 90 dni.

W 2022 roku Miasto planuje także podłączenie budynków do ciepła systemowego, poprzez przyłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej. Ma to wpłynąć na redukcję emitowanych zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza.

- Rejon ul. Marii Curie-Skłodowskiej z racji wieloletnich zaniedbań wymagać będzie w kolejnych dalszych prac, związanych z porządkowaniem podwórek oraz tworzeniem prospołecznej przestrzeni publicznej. W tym celu Miasto Słupsk wspólnie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, min. dla tego obszaru, wypracuje modelowe rozwiązania dla działań związanych z dziedzictwem kulturowym Słupska - mówi Monika Rapacewicz.

Inwestycja ma być finansowana ze środków budżetu miasta.


Joanna Merecka-Łotysz/raf