Słupsk
Jedną z nowych rzeczy w ZSI jest także współpraca z 7. Brygadą Obrony Wybrzeża w Słupsku (Fot. ZSI Słupsk)

piątek,

11 czerwca 2021

18:43

Nowe kierunki w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku. Trwa rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych

Trwa nabór do Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku. W tym roku absolwenci podstawówek do wyboru mają kilka nowych, ciekawych kierunków, jak choćby Technik Stylista czy Wizażysta.

- To nie jest jedyna nasza propozycja. W Zespole Szkół Informatycznych trwa nabór na wszystkie kierunki - Policyjne Liceum Ogólnokształcące, Oddział Przygotowania Wojskowego, Technikum Weterynaryjne, Technik Stylista, Liceum Sztuk Plastycznych oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego - mówi Emilia Dobosz z ZSI w Słupsku.

Co trzeba zrobić, aby uczyć się Zespole Szkół Informatycznych na wybranej przez siebie specjalizacji? - Aby we wrześniu rozpocząć naukę w naszej szkole należy złożyć odpowiednie dokumenty oraz zdać egzamin. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej szkoły - mówi Emilia Dobosz.

TERMINY EGZAMINÓW

W Liceum Sztuk Plastycznych, Oddziale Przygotowania Wojskowego i Szkole Mistrzostwa Sportowego egzamin wstępny odbędzie się w:

- Liceum Sztuk Plastycznych - 12.06.2021 r. o godz. 9:00 w ZSI przy ul. Koszalińskiej 9 w Słupsku.

Egzamin będzie składał się z IV części:

I - rysunek;
II - malarstwo;
II I- kompozycja;
IV - sprawdzian pisemny z wiedzy ogólnej zw. ze sztuką.

Na egzamin wstępny należy przynieść ołówki, gumki, pędzle, linijkę, nożyczki i klej do papieru.

- Oddział Przygotowania Wojskowego - 11.06.2021 r. o godz. 9:00 w ZSI przy ul. Koszalińskiej 9 w Słupsku. Będzie to test sprawności fizycznej dla kandydatów.

-  Szkoła Mistrzostwa Sportowego- 14.06.2021 r. o godz. 9:00 na stadionie przy ul. Zielonej 9 w Słupsku.

WSPÓŁPRACA Z WOJSKIEM

Jedną z nowych rzeczy w ZSI jest także współpraca z 7. Brygadą Obrony Wybrzeża w Słupsku. Podpisano umowę, która dotyczy współpracy jednostek w zakresie realizacji zajęć praktycznych uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego przy ZSI.

- Planowane zajęcia z przedmiotów wojskowych to m.in.: zachowanie się żołnierzy w różnych sytuacjach, wyposażenie indywidualne żołnierza i drużyny, zasady postępowania w razie wypadku czy ćwiczenia z zakresu musztry - mówi Emilia Dobosz.

INNE KORZYŚCI

Podpisane porozumienie przynosi uczniom OPW jeszcze wiele innych realnych korzyści, m.in.:

- kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych,

- uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, w tym możliwość korzystania z obiektów wojskowych,

- dbałość o właściwy poziom merytoryczny i dyscyplinę podczas zajęć,

- zapewnienie środków materiałowych do przeprowadzenia zajęć.

Z ramienia szkoły porozumienie podpisała Dyrektor Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku P. Monika Stępnik, zaś z ramienia 7. BOW- Dowódca 7. Brygady Obrony Wybrzeża płk Roman Kopka.

 

Joanna Merecka-Łotysz/pb