Słupsk
(Fot. Radio Gdańsk/Przemysław Woś)

środa,

03 marca 2021

12:32

Mieszkańcy skarżą się na hałasujące siłownie wiatrowe pod Słupskiem. WIOŚ zapewnia: nie przekraczają norm

Na siłownie wiatrowe, zbudowane w ubiegłym roku w okolicach Wrześcia i Lubuczewa, skarżyli się mieszkańcy. Ich zdaniem odgłosy, które generują wiatraki, utrudniają codzienne życie.

- Mnie same wiatraki nie przeszkadzają tylko ten jednostajny szum, coś jak taśmociąg. Nie mogę okna otworzyć, a prowadzę agroturystykę. Mieliśmy tu całkowitą ciszę, a teraz mamy nieustanny szum - mówi jedna z mieszkanek Lubuczewa.

"NIE STWIERDZONO PRZEKROCZEŃ NORM"

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zlecił ekspertyzy. Trzykrotne badania poziomu hałasu, zarówno w dzień, jak i w nocy, nie wykazały przekroczeń norm - mówi rzecznik WIOŚ w Gdańsku Beata Cieślik.

- Nie ma tam przekroczeń. Ja rozumiem mieszkańców, wiem, że oni tę uciążliwość odczuwają. Jednakże po przeanalizowaniu wszystkich danych, które otrzymaliśmy, nie stwierdzono przekroczeń poziomu hałasu - dodaje Beata Cieślik.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poinformował, że "w trakcie trwania kontroli trzykrotnie, tj. 22.06.2020 r., 16.09.2020 r. oraz 2.10.2020 r., przeprowadzono pomiary hałasu emitowanego do środowiska przez powyższą farmę wiatrową, zarówno w porze dnia jak i w nocy. Pomiary przeprowadzone zostały w miejscowości Wrzeście oraz Lubuczewo przez niezależne, zewnętrzne i posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji laboratorium, przy zachowaniu określonych warunków meteorologicznych wynikających z 'Metodyki referencyjnej wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego'. W celu ustalenia maksymalnych dopuszczalnych wartości poziomu hałasu dla danych terenów, zwrócono się do wójta gminy Słupsk z prośbą o plany zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie informacji dotyczących warunków zabudowy oraz wyników pomiarów nie stwierdzono występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku, które 2/2 są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku".

KILKADZIESIĄT NOWYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

W ostatnim czasie w okolicach Słupska zbudowano kilkadziesiąt nowych siłowni wiatrowych. Na razie nie było innych skarg na uciążliwości związane z tymi inwestycjami.

 

Przemysław Woś/mm