Słupsk
(Fot. Pixabay)

wtorek,

12 stycznia 2021

20:17

Całodobowe wsparcie telefoniczne, a nawet schronienie z wyżywieniem. MOPR w Słupsku zajmie się kryzysem w rodzinie

W Słupsku powstanie Punkt Interwencji Kryzysowej. Zastąpi on dotychczasowy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie TAMA.

Będą mogły z niego korzystać osoby potrzebujące wsparcia. Specjalnie dla nich zostanie uruchomiony całodobowy telefon, wsparcie psychologa, terapeuty, a w przypadkach szczególnych takie osoby będą mogły skorzystać ze schronienia z wyżywieniem.

CAŁODOBOWA POMOC

- Jesteśmy w fazie opracowywania założeń działania tego punktu - mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Marcin Treder. - Zostanie on wydzielony w strukturach MOPR i będzie dalej w tym miejscu, w którym funkcjonowała TAMA. Świadczenia będą jednak szersze niż dotychczas. Będą całodobowe dyżury telefoniczne przez siedem dni w tygodniu. Po takiej rozmowie z interwentem zostanie zaplanowane wsparcie i konkretne spotkanie z terapeutą, psychologiem, prawnikiem. Dodatkowo będziemy oferować schronienie razem z wyżywieniem - dodaje.

Nowy punkt ma rozpocząć działalność już w lutym w lokalu dotychczas zajmowanym przez Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie TAMA przy ul. Jana Pawła II 1.

POMOC I WSPARCIE

- Tutaj naprawdę będzie można znaleźć pomoc i wsparcie - tłumaczy wicedyrektor MOPR Katarzyna Filipiak. - Będzie ono udzielane całodobowo, a w weekendy telefonicznie. Najważniejsze jest to, że będzie to działanie kompleksowe. To miejsce bezpieczne dla osób doświadczających przemocy, dla rodzin w kryzysie. Na razie dzieje się to rozbieżne. Teraz pomoc ma rozpoczynać się od porady, a zakończyć na znalezieniu mieszkania i pracy - wyjaśnia.

GDZIE TERAZ SZUKAĆ WSPARCIA?

Rozpoczęcie działalności pomocowej w nowym Punkcie planuje się w lutym 2021 roku. Do czasu uruchomienia Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wsparcie dla ofiar przemocy udzielane będzie przez placówki:
      
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Słoneczna 15 d.

- Marta Stasiak – specjalista pracy socjalnej Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tel. 664 722 252, 59 8142830,
- Jakub Wasz- psycholog Zespołu do spraw Poradnictwa Specjalistycznego - tel. 59 88142818,
- Agnieszka Ciechanowska – terapeuta – tel. 509 740 636,
- Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – tel. 59 81 42 801, 59 81 42 802.

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

2. Oddział Stowarzyszenia INTERIOS w Słupsku - bezpłatna pomoc psychologiczna, prawna.

Siedziba: Słupsk, ul. Jana Pawła II 1 lok. 714 (VII piętro),
tel. 690 489 658,
e-mail: slupsk@interios.org.pl.

3. Psychologiczna Poradnia Rodzinna z Mieszkaniem Terapeutycznym - wsparcie psychologiczne, terapeutyczne.

Siedziba: Słupsk, ul. Tuwima 34 (I piętro), tel. 697 706 791.
Godziny pracy poradni:
- poniedziałek – 8–18
- wtorek – środa – czwartek – 8–16
- piątek – 8–15.

4. Ośrodek Rozwoju Dziecka i Rodziny "Port" - wsparcie psychologiczne i terapeutyczne.

Siedziba: Słupsk, ul. Świerkowa 12, tel. 501 038 560.

Telefony zaufania:
Policyjny Telefon Zaufania "Crime-Stoppers"
tel. 59 848-01-11 (całodobowo).

5. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”.

tel. 800-12-00-02 - czynny przez całą dobę,

tel. 22 666 28 50 - telefoniczne dyżury prawników: w poniedziałki i wtorki w godz. 17–21, 800 12 00 02 w środy w godz. 18-22

Prawnicy udzielają informacji na temat przepisów prawa i procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

- poradnia e–mailowa pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info,
- tel. 22 668-70-00 - codziennie w godz. 12-18,  poradnia telefoniczna „Niebieskiej Linii”, prowadzona przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

6. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

tel. 116-111 (bezpłatny, poniedziałek-niedziela 12-02)

7. Kryzysowy Telefon Zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnosprawnych.

tel. 116-123  (bezpłatny)

8. Telefon zaufania dla osób starszych, samotnych.

tel. 22 635-09-54 (poniedziałek 17-20, wtorek 9-12, środa-czwartek 17-20, środy 14-16 - dyżur na temat choroby Alzheimera)

9. Telefon wsparcia dla osób w żałobie.

tel. 800 108 108 (bezpłatny, poniedziałek-piątek 14-20).

 

Marcin Kamiński/pb