Słupsk
Dzięki stypendiom zostaną zrealizowane projekty dla mieszkańców Słupska (fot. UM Słupsk)

poniedziałek,

14 września 2020

10:35

Stypendia prezydent Słupska w dziedzinie kultury przyznane. Mieszkańcy usłyszą koncerty bluesowe i jazzowe oraz muzykę miasta

Prezydent Słupska przyznała stypendia dwojgu słupszczanom, którzy kulturą zajmują się od wielu lat - Marii Krętkowskiej i Bartoszowi Giecewiczowi. Otrzymane pieniądze pozwolą im na realizację projektów skierowanych do mieszkańców Słupska.


Maria Krętkowska otrzymała środki na organizację cyklu trzech nieodpłatnych koncertów "Oddycham jazzem, oddycham bluesem", dowodzących teorii, że muzyka i sztuka są dla niektórych tak samo ważne i organiczne jak oddychanie. Bartosz Giecewicz, dzięki stypendium, skomponuje utwory muzyczne "Sounds of City", będące sonicznym obrazem życia w mieście, które nigdzie się nie spieszy i zawsze można spędzić w nim ciekawie czas, a także zorganizuje koncert z omówieniem wykonywanych utworów.

- Każde z tych stypendystów otrzymało po 5 tysięcy złotych na realizację swoich projektów - mówi Monika Rapacewicz, rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Słupsku. - Do Wydziału Kultury wpłynęło 12 wniosków o stypendium w dziedzinie kultury. To była już druga tura naboru wniosków, w której zaplanowano do rozdysponowania kwotę 10 tysięcy złotych. Po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji Stypendialnej ds. rozdziału środków stypendialnych przeznaczonych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka, doceniając potencjał tkwiący w projektach, przyznała stypendia właśnie Marii Krentkowskiej i Bartoszowi Giecewiczowi - dodaje.

ZWIĘKSZONA PULA ŚRODKÓW DLA ARTYSTÓW

Każdego roku Urząd Miejski w Słupsku kieruje ofertę do animatorów kultury i twórców niezależnych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. "wolnych strzelców". W tym roku - szczególnie do tych, których dotknęły wymuszone epidemią COVID-19 ograniczenia lub nawet całkowicie pozbawiły ich możliwości prowadzenia działalności zarobkowej.

- Kultura jest obszarem, który w obecnej sytuacji wymaga naszej jeszcze większej uwagi i działania. W odpowiedzi na sygnały płynące ze środowiska twórczego prezydent miasta Słupska zwiększyła pulę środków przyznawanych w ramach tej II tury stypendium w dziedzinie kultury do kwoty 10 tysięcy złotych - mówi Monika Rapacewicz.

Dofinansowanie z Urzędu Miejskiego jest formą wsparcia dla działań twórczych, które dotychczas nie były nigdzie prezentowane, publikowane czy rozpowszechniane, a także działań związanych z upowszechnianiem kultury.

 
Joanna Merecka-Łotysz/am