Słupsk
W minionym roku szkolnym przyznano 53 stypendia naukowe oraz 6 stypendiów artystycznych (Fot. Urząd Miejski w Słupsku)

wtorek,

30 czerwca 2020

11:34

Uczniowie ze Słupska mogą ubiegać się o stypendia. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić

Do 15 lipca można składać wnioski o Stypendium Prezydenta Miasta Słupska za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2019/2020.

- W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zachęcamy do składania wniosków o Stypendium Prezydenta Miasta Słupska w dwóch obszarach - zarówno za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne, jak i za szczególne wyniki w nauce - mówi Monika Rapacewicz, rzecznik Urzędu Miejskiego w Słupsku. - O uzyskanie takiego stypendium mogą się ubiegać zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i średnich. Wnioski mogą także składać rodzice, opiekunowie, nauczyciele, bądź instytucje kultury. Te ostatnie oczywiście w wypadku osiągnięć artystycznych. To jest duża szansa dla młodych ludzi i forma docenienia ich ciężkiej pracy - dodaje rzecznik.

ZASADY WYPŁACANIA

Stypendium artystyczne przyznawane jest jednorazowo, a za osiągnięcia w nauce - przez okres 10 miesięcy.

W minionym roku szkolnym prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka wraz z przewodniczącą rady miejskiej Beatą Chrzanowską wręczyły dyplomy przyznania stypendium w sumie 59 uczniom i absolwentom szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Słupska. Stypendium naukowe w wysokości 250 zł, wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca) otrzymało 53 uczniów. Natomiast stypendium artystyczne w wysokości 500 zł, wypłacane jednorazowo – trafiło do sześciorga uczniów.

PRZYDATNE LINKI I INFORMACJE

Wypełniony wniosek należy złożyć do 15 lipca w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku (pokój nr 200). Link do pobrania znajduje się TUTAJ, a uchwała określająca warunki przyznawania stypendium znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w Słupsku.


Joanna Merecka-Łotysz/pb