Słupsk
Mieszkańcy Miastka stracili zaufanie do burmistrz Danuty Karaśkiewicz (Fot. UM Miastko)

czwartek,

13 lutego 2020

14:41

Mieszkańcy chcą odwołania burmistrz Miastka. "Straciliśmy do niej zaufanie"

Ciemne chmury nad burmistrz Miastka. Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Danuty Karaśkiewicz. 

W ciągu kilku dni internetowa petycja przerodziła się w inicjatywę zwołania referendum w tej sprawie. Do tej pory zebrano już ponad 600 podpisów.

- Straciliśmy zaufanie do pani burmistrz - mówi inicjatorka zbiórki podpisów za odwołaniem burmistrz Klaudia Napieraj. - Zmiany wprowadzane przez osoby obecnie pełniące rządy w naszej gminie są bulwersujące. Likwidacja szkół wiejskich, wycinki drzew, niepotrzebne modernizacje dróg - to kilka z najgorszych pomysłów pani burmistrz Karaśkiewicz. Obietnice, które składała podczas wyborów różnią się od tego, co obecnie widzimy. Z gminy uciekają młodzi, nie mamy miejsc do pracy, zieleń zostaje niszczona, a nasze dzieci, które uczą się w małych gronach nauczycieli i innych uczniów małych szkół, mają decyzją pani burmistrz trafić do ogromnego budynku już w tym roku. Pani Karaśkiewicz nie słucha nas - osób, które poparły ją swoimi głosami na rzecz swoich ambicji - dodaje.
 
600 PODPISÓW


Na liście poparcia za odwołaniem samorządowca jest już ponad 600 popisów. Aby referendum doszło do skutku, musi zostać zgłoszone do przewodniczącego rady gminy oraz komisarza wyborczego. Oprócz tego wniosek musi poprzeć 10 proc. uprawnionych do głosowania, czyli prawie 3200 mieszkańców gminy Miastko.

Burmistrz Miastka Danuta Karaśkiewicz nie chciała komentować lokalnej inicjatywy. Stwierdziła tylko w rozmowie telefonicznej, że mamy demokrację i każdy ma prawo do swobodnych wypowiedzi.

JAK PRZEPROWADZIĆ REFERENDUM?

Z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego wystąpić może:

1) grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, a w odniesieniu do referendum gminnego – także 5 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy,

2) statutowa struktura terenowa partii politycznej działająca w danej jednostce samorządu terytorialnego,

3) organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, której statutowym terenem działania jest co najmniej obszar danej jednostki samorządu terytorialnego.

Organizatorzy referendum mają 60 dni na zebranie podpisów mieszkańców danej społeczności lokalnej, którzy popierają konkretną inicjatywę. Aby referendum doszło do skutku, na listach podpisać musi minimum 10 proc. mieszkańców danej jednostki terytorialnej. Listy trafiają następnie do komisarza wyborczego. Ten ma 30 dni na przyjęcie bądź odrzucenie wniosku o referendum. Na postanowienie komisarza o odrzuceniu wniosku przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Referendum przeprowadzane jest w ciągu 50 dni od upublicznienia decyzji komisarza referendum o przyjęciu wniosku.
Jest ono ważne, jeśli udział w głosowaniu wzięło 3/5 obywateli (60 proc.), którzy wzięli udział w poprzednich wyborach wybierających wójta, prezydenta, burmistrza, radę miasta etc.

Marcin Kamiński/pOr