Słupsk
Starania o dofinansowanie na nową sortownie PGK rozpoczęto 2 lata temu (Fot. Radio Gdańsk/Marcin Kamiński)

piątek,

29 listopada 2019

19:50

Ta inwestycja kosztowała prawie 19 milionów złotych. Nowoczesna sortownia śmieci otwarta w Bierkowie

Nowoczesna sortownia odpadów oddana do użytku w podsłupskim Bierkowie. Obiekt będzie zajmować się oddzielaniem makulatury i tworzyw sztucznych ze śmieci selektywnie zbieranych przez mieszkańców Słupska i gmin, które podpisały umowę na odbiór odpadów z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Słupsku. 

- Spółka rozpoczęła swoje starania o dofinansowanie dwa lata temu - mówi Elżbieta Rokita, prezes PGK. - W ramach zrealizowanego projektu nasza spółka zmodernizowała istniejący budynek sortowni surowców wtórnych. Wykonaliśmy linię technologiczną sortowni odpadów komunalnych pochodzących z ich selektywnej zbiórki. To zapewni przetwarzanie i przepustowość dla odpadów tworzyw sztucznych na poziomie minimum 3 ton na godzinę, minimum 4 ton na godzinę dla mieszaniny tworzyw i papieru oraz minimum 5 ton na godzinę makulatury - dodaje prezes PGK.

KUPILI NIEZBĘDNY SPRZĘT

W ramach projektu zakupiono również niezbędny sprzęt i wyposażenie, m.in. separator balistyczny, dwa separatory optyczne dla folii FE, papieru oraz tworzyw sztucznych, wózek widłowy oraz pojemniki.

- Dzięki tym wszystkim urządzeniom pracownicy PGK będą mogli jeszcze dokładniej rozdzielać frakcje, które odbierane są od mieszkańców. Zrealizowane zadanie pozwoli na osiągnięcie wymaganych przepisami prawa krajowego i unijnego poziomów recyklingu papieru i tworzyw sztucznych na poziomie 50 proc. odzysku do 2022 roku - wyjaśnia prezes PGK.

Inwestycja kosztowała prawie 19 mln zł.

Marcin Kamiński/mkul