Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz przesłał listy do pani mer Paryża Anne Hidalgo i przewodniczącej Rady Miasta Antoinette Guhl

sobota
Oba listy brzmią są jednakowe:

Odczuwamy szok i jesteśmy głęboko poruszeni informacjami o atakach z użyciem broni oraz materiałów wybuchowych, do których doszło ostatniej nocy w Paryżu. To okrutny atak zmierzający do sterroryzowania niewinnych osób, których jedyną “zbrodnią” była chęć spędzenia piątkowego wieczoru w gronie rodziny i przyjaciół. Wielu z nich nigdy nie wróci do swoich domów. Jutro ten sam los mógłby spotkać inne rodziny w dowolnych częściach świata.

Musimy dołożyć starań, aby zapobiec takim aktom terroryzmu skierowanym w stronę niewinnych ofiar. Świat musi stanąć solidarnie i wspierać Francuzów ponieważ jedność jest naszą siłą. Jedynie działając wspólnie będziemy mogli przeciwstawić się podobnym aktom okrutnego terroryzmu.

Prezydent Miasta Gdańska

Paweł Adamowicz_