Kultura
W przygotowanym materiale mamy do czynienia z retrospektywną opowieścią o wojnie i wybiegającym w przyszłość znaczeniem jej doświadczenia (fot. kadr z filmu "1939. Pamięć i przesłanie"

piątek,

30 sierpnia 2019

13:47

To przestroga dla przyszłych pokoleń i wezwanie do gotowości. Premiera miniatury filmowej "1939. Pamięć i przesłanie" [ZOBACZ]

Muzeum II Wojny Światowej realizuje specjalny spot na okoliczność upamiętnienia wybuchu wojny. Ma być przestrogą dla przyszłych pokoleń przed kataklizmem wojennym, ma również podkreślać wagę pamięci o wojnie, jako czasie szczególnego wyzwania, którym jest walka o niepodległość ojczyzny. W zamierzeniu twórców w spocie pojawią się nie tylko świadkowie historii, lecz także przedstawiciele powojennego pokolenia, w tym władz państwowych.

W Sali Konferencyjnej im. Jana Olszewskiego w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyło się w piątek XXVI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte, podczas którego nastąpił premierowy pokaz etiudy filmowej "1939. Pamięć i przesłanie”, powstałej z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

"1939. Pamięć i przesłanie” to samodzielna miniatura filmowa o charakterze edukacyjnym. Powstała w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Ujęty w tytule rok 1939 jest tu symbolem dla początku wieloletniej wojny, w wyniku której Polska straciła niepodległość.

UNIWERSALNA I PONADCZASOWA WARTOŚĆ

W przygotowanym materiale mamy do czynienia z retrospektywną opowieścią o wojnie i wybiegającym w przyszłość znaczeniem jej doświadczenia. Pierwszą grupę bohaterów stanowią świadkowie historii, którzy poprzez osobiste doświadczenia przywołują wspomnienia minionej wojny. Mamy tu przedstawicieli rodzin, które doznały cierpienia i poniosły ofiarę oraz tych, którzy podjęli czynną walkę o wolność. Druga grupa to reprezentanci powojennego pokolenia, dla których pamięć wojny niesie obowiązek przyjmowania właściwych postaw w sferach rodzinnej, zawodowej i w służbie dla ojczyzny.

Przekaz merytoryczny zawartych w miniaturze treści stanowi wartość uniwersalną i ponadczasową. To zarówno przestroga dla przyszłych pokoleń przed kataklizmem wojennym, jak i wezwanie do gotowości do pracy i poświęcenia na rzecz niepodległości ojczyzny.

 


oprac. mk