Kultura
Fot. Radio Gdańsk/Tomasz Gdaniec

wtorek,

20 lutego 2018

17:21

20 stypendiów na działalność kulturalną o łącznej wartości 40 tysięcy złotych. Starogardzcy twórcy nagrodzeni

Twórcy kultury uhonorowani. Prezydent Starogardu Gdańskiego wręczył 20 stypendiów na działalność kulturalną. Otrzymali je, między innymi, muzyk Wojciech Gdaniec, rzeźbiarka Edyta Szalewska i akordeonista Paweł Ratajek. Łączna wartość stypendiów to 40 tysięcy złotych.

- W tym roku pieniądze chcemy przeznaczyć na warsztaty wokalne, które podniosą umiejętności naszego zespołu. To będzie z pewnością dla nas bardzo pracowity rok, ale też szczęśliwy. Najpierw Wierzyczanka, teraz stypendium - cieszy się Wojciech Gdaniec, szef zespołów Singers Novi i Pro Simfonica. - Pieniądze pozwolą mi przygotować i wykonać rzeźby na kolejną wystawę - dodaje Edyta Szalewska, rzeźbiarka.

350 STYPENDYSTÓW

Wnioski stypendialne złożyły 23 osoby. Ich łączna wartość to 40 tysięcy złotych. Prezydent Starogardu przyznaje stypendia w dziedzinie kultury od 2001 roku. Od początku nagrodzono prawie 350 osób.

- Kultura to bardzo niewymierna rzecz i bardzo ważny filar życia społecznego. Stypendia dla tych 20 osób, najlepszych starogardzkich twórców, mam nadzieję, ułatwią im pracę - podkreśla Janusz Stankowiak, prezydent miasta.

BEZ RADY MIEJSKIEJ

Każdego roku wnioski stypendialne były opiniowane przez komisję kultury przy starogardzkiej radzie miejskiej. W tym roku radni odstąpili od oceny wniosków. Uznali bowiem, że ich głos ma charakter tylko doradczy, nie zaś wiążący dla prezydenta. Rodziło to wcześniej wiele napięć, np. osoby zaopiniowane pozytywnie nie otrzymywały później stypendium.

Tomasz Gdaniec/mk