Kultura
(fot. UMWP)

sobota,

08 stycznia 2022

13:50

Choć nie tak łatwy, miniony rok dawał artystom sporo możliwości. Ich najwybitniejsze dokonania zostaną nagrodzone

Do 14 lutego można zgłaszać wnioski do Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Kapituła rozpatrzy zgłoszenia dotyczące wydarzeń, które odbyły się w roku 2021. Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt twórczości przyzna z kolei marszałek województwa pomorskiego.

Laureatami Pomorskiej Nagrody Artystycznej zostają przedstawiciele środowiska artystycznego z Pomorza, którzy - jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - w minionym roku byli autorami wybitnego dokonania artystycznego lub przyczynili się do powstania wyjątkowego wydarzenia kulturalnego.


– Z powodu pandemii, miniony rok na pewno nie był łatwy, ale też nie tak trudny jak 2020, kiedy placówki kulturalne zamknęły się na wiele miesięcy – mówi Beata Jaworowska, wicedyrektor Departamentu Kultury UMWP. – W 2021 roku z powodu obostrzeń też nie można było zapraszać na przykład do teatru pełnego kompletu widzów, ale i tak miniony rok broni się. Z pewnością nie zabraknie zgłoszeń i wspaniałych kreacji, a wyróżnionych poznamy podczas gali pod koniec kwietnia 2022 roku – dodaje wicedyrektor.


KATEGORIE

Wyróżnienia przyznawane będą w trzech kategoriach. Nagradzając Kreację Artystyczną kapituła honoruje wydarzenie artystyczne, jakie miało miejsce w minionym roku. W kategorii Pomorska Nadzieja Artystyczna statuetką nagradzany jest artysta, niekoniecznie debiutujący, którego dokonania artystyczne są zauważalne i rokują wielkie nadzieje na przyszłość. W kategorii Mecenat Kultury nagradzane są osoby lub firmy wspierające kulturę. Przyznawana jest również indywidualna nagroda specjalna. To Wielka Pomorska Nagroda Artystyczna, którą osobiście przyznaje marszałek województwa pomorskiego za całokształt wybitnych osiągnięć artystycznych.

Prawo do zgłaszania kandydatur mają: dotychczasowi laureaci nagrody, stowarzyszenia i związki twórcze, instytucje kultury, organy administracji publicznej, szkoły wyższe i artystyczne, media oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze kultury. Można zgłaszać trzech najlepszych twórców, autorów najciekawszych wydarzeń w roku 2021, zasługujących na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Artystyczną w kategorii Kreacje Artystyczne, jednej kandydatury do Pomorskiej Nadziei Artystycznej oraz jednej kandydatury do nagrody w kategorii Mecenat Kultury.


WNIOSKI DO NAGRODY

Wypełnione i podpisane wnioski można przesłać pocztą do Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk, dopisek na kopercie: Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej), drogą elektroniczną (podpisany skan wniosku oraz wniosek w wersji edytowalnej należy przesłać na adres e-mail: nagroda@nck.org.pl) lub złożyć osobiście w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku przy ul. Korzennej 33/35. 


oprac. tm