Kalendarz imprez

PATRONAT

Konkurs na nazwę pomorskiego biletu metropolitalnego

data: 02.01, Środa
trwa do: 06.02, Środa
miejsce: Województwo Pomorskie
adres: Województwo Pomorskie

Konkurs na nazwę pomorskiego biletu metropolitalnego, czyli systemu ujednoliconych opłat za przejazdy transportem publicznym.

 

Na Pomorzu powstaje długo wyczekiwany system, który pozwoli na podróżowanie różnymi środkami komunikacji zbiorowej na jednym bilecie.

Trzeba jednak na samym początku zaznaczyć, że pojęcie „bilet” obecnie nie oznacza już papierowej karteczki z nadrukowaną ceną. Przez bilet rozumiemy prawo do przejazdu autobusem, pociągiem, tramwajem czy trolejbusem.

 

System, który powstaje, będzie się składał z bazy centralnej, zawierające konta pasażerów oraz z identyfikatorów. Identyfikatorem pasażera będzie mógł się stać smartfon, karta czy bilet papierowy z kodem QR. Pasażer, wsiadając do dowolnego pojazdu, będzie musiał się jedynie odbić na specjalnym czytniku, a system dokona już całej reszty formalności – rozpozna pasażera, jego ulgi, rozpozna pojazd i trasę przejazdu, rozpozna jakie są ceny biletów u danego przewoźnika, a po zakończonej podróży naliczy najlepszą z możliwych opłat.

 

Taki właśnie pomorski bilet metropolitalny będą mieli mieszkańcy naszego regionu już od 2020 roku.

Co bardzo ważne, bilet ten nie będzie obejmował jedynie środków komunikacji zbiorowej w okolicach Trójmiasta.

Obejmie on swoim zasięgiem całe Pomorze – także tereny oddalone od  Gdańska, Gdyni czy Sopotu ponad 100 km. Pasażer będzie mógł się przesiadać wielokrotnie – z pociągu na autobus, z autobusu na tramwaj, trolejbus czy nawet na rower metropolitalny MEVO, a system sam naliczy należności.

 

Na potrzeby dokumentacji technicznej, inżynierowie i informatycy pracujący w spółce InnoBaltica (która projektuje system) posługują się nazwą Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności. Określenie to jest jednak zbyt skomplikowane, aby sprawnie się nim posługiwać na co dzień. Dlatego potrzebna jest nowa, przejrzysta nazwa własna dla systemu ujednoliconych płatności za bilety.

 

Ponieważ nikt nie zna lepiej transportu publicznego, jego potrzeb i charakteru niż sami pasażerowie - sprawa wyboru nazwy dla pomorskiego biletu metropolitalnego należy do nich samych.

 

Pod adresem www.biletpomorze.pl, na specjalnym formularzu można zgłaszać swoje propozycje określeń dla tworzonego systemu. Chcemy stworzyć nową markę w transporcie publicznym Pomorza.

 

Jaka ma być idealna nazwa?

Powinna:

•          być łatwo zapamiętywalna,

•          być prosta w wymowie - także dla obcokrajowców,

•          być prosta w odmianie,

•          wywoływać pozytywne skojarzenia,

•          oryginalna - nigdy wcześniej niestosowana, nie powinna także kojarzyć się z występującymi już na rynku markami,

•          nie przekraczać długości trzech wyrazów (preferowana długość 1-2 wyrazów) i 15 znaków

•          pożądane, aby niosła skojarzenia z takimi pojęciami jak: bilet, transport publiczny, mobilność, nowoczesność, wygoda, płatność, pasażer, podróż, innowacja, województwo pomorskie, może eksponować atuty związane z atrakcyjnością Pomorza.

 

Nazwa może być opatrzona krótkim uzasadnieniem (do 300 znaków ze spacjami).

Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż jedną nazwę, jednak każda z nich powinna być zapisana na odrębnym formularzu zgłoszeniowym.

 

Nagrodą główną w konkursie będzie nowoczesny smartfon. Przewidziane są także atrakcyjne nagrody dla nazw, które zwrócą uwagę kapituły konkursowej.

 

 

Założenia organizacyjne konkursu

Konkurs podzielony będzie na dwa etapy:

•          Etap 1 – otwarty nabór pomysłów na nazwę zakończony wyborem 3-5 najlepszych nazw przez kapitułę konkursową (02 - 16.01.2019 r. zgłaszanie nazw, 22.01.2019 r. posiedzenie kapituły).

•          Etap 2 – głosowanie na wybrane przez kapitułę nazwy - na stronie biletpomorze.pl (24 - 30.01.2019 r.)

•          Finał – ogłoszenie nazwy, nagrody dla uczestników 6 lutego 2019 r.