Kalendarz imprez

PATRONAT

Bezpieczeństwo Informacyjne w Obszarze Cyberprzestrzeni

data: 23.11 godz. 13:00, Czwartek
trwa do: 24.11, Piątek
miejsce: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
adres: Gdynia, ul. Śmidowicza 69

III Konferencja Naukowa BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W OBSZARZE CYBERPRZESTRZEN

Rejestracja godz. 12:00 otwarcie konferencji godz. 13:00.

www.cybersec.amw.gdynia.pl

 

 

Celem konferencji jest prezentacja obecnego stanu badań oraz powszechnych trendów w zakresie rozwoju potencjału Globalnej Sieci jako platformy technologicznej, zagadnień związanych z powstawaniem nowych  paradygmatów w wykorzystaniu cyberprzestrzeni, aktualnych koncepcji, a także proponowanych zmian w zakresie wykorzystania narzędzi pozwalających na optymalizację szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania informacją w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych zarówno przez struktury państwowe jak i sektor prywatny, których celem jest  zwiększenie efektywności walki z cyberzagrożeniami w poszczególnych sektorach gospodarki, instytucjach państwowych, a także cyberobrona i cyberochrona użytkowników przestrzeni cybernetycznej.

 

Obszarami, którym konferencja poświęca szczególna uwagę jest bezpieczeństwo sieciowe, bezpieczeństwo danych i informacji, projektowanie systemów zarządzania i ochrony informacji obejmujących: zasoby niejawne, tajemnice ustawowo chronione oraz dane osobowe, a także koncepcja organizacji bezpiecznego dostępu do informacji publicznej w kontekście wyzwań transformacji cyfrowej. 

 

Konferencja będzie miejscem zdobycia praktycznej wiedzy, spotkania najlepszych ekspertów, wymiany poglądów oraz poznania nowych wytycznych związanych z cyberbezpieczeństwem. Nasze spotkanie, ma za zadanie ułatwić dyskusję oraz umożliwić wymianę doświadczeń, zaprezentowanie procedur oraz dobrych praktyk wykorzystywanych w toku implementacji Systemów Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), a także indykację skutecznych rozwiązań prawnych i organizacyjnych wraz z metodologią stosowania technicznych zabezpieczeń wykorzystywanych do ochrony zarówno jawnych jak i niejawnych zasobów informacyjnych wraz z systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi do ich przetwarzania. Ponadto, konferencja ma na celu poprawę świadomości uczestników w zakresie zagrożeń, jakie niesie ze sobą powszechna cyfryzacja, a także wskazanie zasad  bezpiecznego podejścia
w biznesie oraz relacjach społecznych.

 

Do udziału w konferencji zaproszono najlepszych ekspertów, firmy oraz instytucje zajmujące się m.in. tworzeniem oprogramowania, ochroną danych, zabezpieczeniem systemów teleinformatycznych oraz informatyką śledczą.

 

Uczestnicy wydarzenia zyskują niepowtarzalną okazję do skorzystania z unikalnej wiedzy eksperckiej z zakresu szans, wyzwań oraz zagrożeń wynikających z korzystania z sieci, systemów i urządzeń przenośnych, a także możliwość poznania najnowszych trendów, narzędzi oraz współcześnie stosowanych technik socjotechnicznych wykorzystywanych przez cyberprzestępców.