Kalendarz imprez

PATRONAT

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2017

data: 25.04, Wtorek
trwa do: 26.04, Środa
miejsce: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
adres: Gdańsk, Plac Solidarności 1
organizator: Europejskie Centrum Biznesu

Przed nami V jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2017. Szczyt tradycyjnie odbędzie się w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności.

Tematem przewodnim spotkania będzie: ENERGETYKA DLA GOSPODARKI – GOSPODARKA DLA ENERGETYKI.

Intencją organizatorów OSE Gdańsk 2017 jest ponowne zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki, celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki UE.

Rozwój i innowacyjność jako niekwestionowane elementy budowy przewagi konkurencyjnej na przykładzie przemysłu energetycznego, chemicznego i infrastruktury nadal będą towarzyszyć przewidzianym debatom w celu wyłonienia laureata nagrody Fale Innowacji.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad tradycyjnie odbędzie się uroczysta Gala, podczas której już po raz piąty zostaną wręczone Statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki 2017”.

 

Podczas najbliższej edycji Szczytu, wśród poruszanych zagadnień odniesiemy się do reorganizacji polskiego rynku energii jako konsekwencji polityki surowcowej Państwa. Rewitalizacja narodowego potencjału gospodarczego jest priorytetem polityki Rządu oraz poszczególnych resortów, a tym samym tematem zapewniającym niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję. Uniezależnienie gospodarcze i energetyczne, pewność zaopatrzenia w surowce, stabilność relacji międzynarodowych to tematy przewodnie, które zostaną poruszone w poszczególnych panelach.

 

W tym roku, po raz drugi, w ramach Szczytu odbędzie się „Laboratorium innowacyjnośći”, w którym zaproszeni goście: przedstawiciele biznesu, nauki i eksperci przedstawią krótkie prezentacje na temat innowacyjnych rozwiązań w przemyśle.

 

Szczegółowe informacje: www.osegdansk.pl