Kalendarz imprez

 | wolna-polska.pl

W poszukiwaniu tożsamości - Ukraina po 25 latach niepodległości

data: 02.02 godz. 18:00, Czwartek
trwa do: 28.02, Wtorek
miejsce: Nadbałtyckie Centrum Kultury
adres: Gdańsk, ul. Korzenna 33/35

W programie otwarcie wystawy 25 lat niepodległości Ukrainy – Ukraina, jakiej nie znamy! oraz debata, w której udział wezmą Yosyp Zisels ukraiński działacz praw człowieka i mniejszości żydowskiej w Ukrainie, a także Wasyl Rasewycz redaktor naczelny działu opinii portalu Zaxid.net.

 

 

Mało który kraj byłego ZSRR po jego rozpadzie doświadczył tak wielkich problemów i głębokich przemian tożsamościowych, jak Ukraina. W ciągu 25 lat niepodległości Ukraina musiała nieraz walczyć o wolność, a nawet o przetrwanie samego bytu państwowego (głębokie kryzysy gospodarcze, agresja Rosji, masowe demonstracje). Pomimo tych dramatycznych doświadczeń, Ukraina przetrwała i – co więcej – w tym samym czasie postępował proces przebudowy tożsamości ukraińskiej. Była ona budowana szczególnie w oparciu o tradycję kozacką, twórczości Tarasa Szewczenki oraz dramatycznych doświadczeń XX wieku (Hołodomor).

 

Ten proces wyraźnie przyspieszył po Rewolucji Godności. W wymiarze międzynarodowym obserwujemy zdecydowany zwrot społeczeństwa ukraińskiego w stronę NATO i Unii Europejskiej. Najważniejsze są jednak zmiany w sferze tożsamościowej. Dzisiaj kluczowym punktem odniesienia dla tożsamości ukraińskiej staje się państwo. Wymaga ono całościowej przebudowy (zreformowanie niewydolnego post-sowieckiego oligarchicznego systemu polityczno-ekonomicznego) oraz obrony przed zewnętrzną agresją. Takie stanowisko oznacza odejście od etnicznego nacjonalizmu na rzecz obywatelskiej tożsamości narodowej, otwartej na różne narodowości i religie. Następuje także przewartościowanie stosunku do ważnych wydarzeń, organizacji i postaci z historii Ukrainy (np. UPA). Z drugiej strony ten proces przemian ukraińskiej tożsamości wywołuje pewne napięcia w relacjach z niektórymi narodami (Polacy, Rosjanie, Żydzi), a także napotyka na pewien sprzeciw wewnętrzny. Ukraińcy różnią się bowiem wciąż w kwestii oceny niektórych kluczowych postaci z własnej historii (Stepan Bandera, Symon Petlura) oraz stosunku do dekomunizacji czy nacjonalizmu. Te różnice mają bardzo wyraźny wymiar regionalny, a także, w mniejszym stopniu, pokoleniowy.

 

Dalszy kształt tych przemian tożsamościowych, zależny od uwarunkowań zewnętrznych (relacje z Rosją i Zachodem) oraz wewnętrznych (wolne tempo reform, rosnąca frustracja społeczna, wzrost poparcia dla populistów), zadecyduje o przyszłości nie tylko Ukrainy, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej.

 

 

www.nck.org.pl