Kalendarz imprez

PATRONAT

Ukraina przed wiekami

data: 12.01, Czwartek
trwa do: 31.05, Środa
miejsce: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
adres: Gdańsk, Mariacka 25/26

Od 12 stycznia w Domu Przyrodników prezentowana będzie wystawa czasowa pt. „Ukraina przed wiekami”. Przygotowana przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie, przedstawia zabytki odkryte na ziemiach dzisiejszej Ukrainy, gromadzone przez krakowskie muzeum od połowy XIX wieku do II wojny światowej.

Są to zarówno przypadkowe znaleziska miłośników starożytności jak i materiał z wykopalisk prowadzonych przez archeologów. Ilość zabytków oraz przekrój czasu, z którego pochodzą są imponujące – da to możliwość zapoznania się z historią sięgającą ponad 6 tysięcy lat. Szczególnie atrakcyjne dla zwiedzających będą z pewnością zabytki antyczne, rzadko goszczące na wystawach pomorskich muzeów.

Zważywszy na duże zainteresowanie kulturą i historią Ukrainy organizatorzy mają nadzieję, że wystawa cieszyć się będzie dużą popularnością.

Z pewnością zachwyci spójnością przygotowania ekspozycji, bowiem jej archaiczny pod względem wystawienniczym charakter i takaż oprawa plastyczna wyśmienicie korespondują z główną myślą jej twórców, którą było przypomnienie sylwetek darczyńców i ich postawy szacunku wobec świadectw przeszłości.

Dzięki nim możemy dziś cieszyć oko wspaniałą kolekcją zabytków archeologicznych, podziwiać przedmioty przypisane protocywilizacji trypolskiej, neolityczną broń, ozdoby i broń z epoki brązu, antyczną ceramikę z Pantikapajonu, przedmioty należące niegdyś do Scytów, Sarmatów, Gotów i Połowców, wytwory kultury staroruskiej i w końcu zabytki późnośredniowieczne i nowożytne.

Całość uzupełniają ilustracje z dziewiętnastowiecznych publikacji archeologicznych oraz teksty wzbogacone cytatami zaczerpniętymi z dzieł starożytnych autorów: Herodota, Jordanesa, Nestora i innych.