Epidemia koronawirusa
Podpisujący pismo oczekują od władz szczebla samorządowego m.in. zaniechania poboru opłat lokalnych i podatków (Fot. Pixabay)

wtorek,

17 marca 2020

16:41

Pracodawcy z Pomorza oczekują pilnego wsparcia przedsiębiorstw. "Każdego dnia odbieramy mnóstwo niepokojących sygnałów"

Pracodawcy z Pomorza domagają się podjęcia w trybie pilnym działań, mających na celu wsparcie i ochronę mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przed negatywnymi skutkami dynamicznie pogarszającej się sytuacji, związanej z zagrożeniem koronawirusem.

Organizacje, skupiające pracodawców Pomorza, wystosowały w tej sprawie list do wojewody, marszałka i władz samorządowych województwa pomorskiego.

"Każdego dnia odbieramy mnóstwo niepokojących sygnałów od pracodawców z terenu całego województwa. Kolejne branże wskazują na dramatyczne pogorszenie swojej sytuacji: gastronomiczna, hotelarska, transportowa, turystyczna, rozrywkowa, organizacji eventów, szkoleniowa, produkcji mebli czy odzieży, motoryzacyjna, fryzjersko-kosmetyczna" - piszą organizacje skupiające pracodawców.

BRANŻE DOTKNIĘTE KRYZYSEM

Nadawcy podkreślają, że "wymienione branże, to branże, w których kryzys jest już dziś nam znany, a do nich dołączają inne, takie jak produkcja spożywcza, IT, automatyka, usługi oparte na świadczeniu ich w siedzibie klienta oraz te, które padają ofiarą nagłego zrywania kontaktów i kłopotów w branżach wcześniej wskazanych, jak również gwałtownego wstrzymywania zleceń przez firmy i instytucje, których kryzys jeszcze nie dotknął".

"Wiele firm stanęło obecnie w obliczu poważnego kryzysu czy nawet perspektywy rychłej likwidacji. Z trudnościami w prowadzeniu działalności gospodarczej borykają się zarówno duże i średnie przedsiębiorstwa, jak i te małe, i mikro-" - piszą w liście pracodawcy.

Pracodawcy proszą o szybkie działanie - "opracowanie i wdrożenie instrumentów wspierających przedsiębiorców jest bezsprzecznie bardzo pilną potrzebą. Dlatego apelujemy do władz zarówno szczebla centralnego, jak i samorządowego, o podjęcie działań w zakresie swoich kompetencji, które realnie ustabilizują sytuację oraz zapewnią ochronę i złagodzenie negatywnych skutków w dłuższym okresie".

ULGI I ODROCZENIA

Według organizacji "pakiet osłonowy dla przedsiębiorców, odnoszący się do należności w zakresie płatności podatków i składek ZUS, powinien zawierać stosowne ulgi, układy ratalne, możliwości odroczenia terminu płatności składek czy też umorzenia należności w uzasadnionych przypadkach".

Pracodawcy podkreślają, że "konieczne jest wdrożenie instrumentów finansowych dla firm, w tym wsparcia finansowego w postaci: ułatwionego dostępu do preferencyjnych kredytów i pożyczek, uruchomienia pakietu nieoprocentowanych kredytów obrotowych, przełożenia bądź odroczenia spłaty rat leasingowych oraz wsparcia zdolności kredytowej przez zapewnienie gwarancji kredytowych".

OCZEKIWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW

Podpisujący pismo oczekują od władz szczebla samorządowego zaniechania poboru opłat lokalnych i podatków, wprowadzenia obniżek, wydłużenia terminów regulowania czy też w uzasadnionych przypadkach umorzenia, w okresie przejściowym, stawek czynszu najmu w lokalach wynajmowanych przedsiębiorcom przez gminy.

Pracodawcy wnoszą też o zawieszenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i o kierowanie zamówień do firm lokalnych oraz o możliwość wyłączenia odpowiedzialności zarządów, których podmioty zaprzestają regulowania zobowiązań.

Pod pismem podpisały się m.in.: Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pracodawcy Pomorza, Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN, Gdański Klub Biznesu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Loża Gdańska BCC. 

 

PAP/ako