Zielarka w Radiu Gdańsk

Prowadzi:  Tomasz Olszewski

11:10

poniedziałek,

28 grudnia 2020

Mirra - cenny dar Trzech Króli dla dzieciątka Jezus, który warto stosować również dzisiaj

6 stycznia obchodzić będziemy święto Trzech Króli. Wśród darów, które ci mędrcy przynieśli narodzonemu Jezusowi Chrystusowi, nie było drogocennych kamieni, lecz mirra i kadzidło. O wyjątkowych właściwościach jednej z tych roślin Tomaszowi Olszewskiemu opowiadała Dorota Grądzka, fitoterapeutka, naturoterapeutka i zielarka.


- To są rośliny lecznicze i ci mędrcy dobrze wiedzieli, co w darze niosą. Mirra to jest drzewko lub krzew ciernisty. Nacinanie kory powoduje wypływanie gumożywicy. Cóż w niej takiego cennego, że stała się darem dla małego dzieciątka Jezus? Mówi się, że najstarsze leki sporządzano z mirry i my dzisiaj również możemy sobie przygotowywać taki leczniczo działający preparat w postaci nalewki - wyjaśniła Dorota Grądzka.

Gdzie można kupić mirrę? W jaki sposób przygotować nalewkę i na jakie schorzenia jest ona najbardziej przydatna? Zapraszamy do słuchania.


(fot. Wikimedia Commons)