środa

Nawet 15 tys. złotych za rozliczenie PIT w Sopocie. Miasto zachęca do udziału w loterii wspierającej branżę turystyczną

Sopot zachęca mieszkańców do udziału w loterii PIT. Może wziąć w niej udział każdy, kto rozliczy podatki w kurorcie. Wygrać można 15 tysięcy złotych. W tym roku pieniądze trafią też do sopockich przedsiębiorców z branży turystycznej.
Opublikowano w: Wiadomości
sobota

Przemoc domowa w Sopocie. Wzrasta liczba niebieskich kart. "Najgorsza jest bierność"

W czasie pandemii wzrosła liczba wydawanych w Sopocie niebieskich kart. Wcześniej wydawano ich mniej niż 50 rocznie, teraz ponad 80. Zdaniem specjalistów nasilenie się przemocy domowej może być spowodowane życiowymi zmianami związanymi z lockdownem.

Jacek Karnowski z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19. Prezydent Sopotu będzie pracować zdalnie W piątek wieczorem pojawiła się informacja o tym, że prezydent Sopotu Jacek Karnows...

Czytaj więcej: Jacek Karnowski z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19. Prezydent Sopotu będzie pracować zdalnie

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie proszą mieszkańców, by nie byli obojętni wobec cudzej krzywdy i zgłaszali niepokojące sytuacje. Przypominają też ofiarom przemocy, że MOPS oferuje kompleksową pomoc, od socjalnej po psychologiczną.

BY POMÓC OFIAROM

– W pierwszej kolejności, jeśli osoba dotknięta przemocą musi opuścić miejsce zamieszkania, zabezpieczamy jej miejsce, w którym może mieszkać. Zapewniamy też profesjonalne wsparcie psychologiczne, a z drugiej socjalne, bo najczęściej te osoby są pozbawione środków do życia. Sprawdzamy też, jakie są możliwości wsparcia rodziny. Najczęściej w takich sytuacjach są też dzieci, a więc mamy pomoc specjalnie dla nich – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor MOPS w Sopocie.

Miasto oferuje wiele form wsparcia, oprócz pomocy psychologicznej, socjalnej, także pomoc prawną, pobyt w całodobowym mieszkaniu dla ofiar przemocy czy grupy wsparcia z elementami psychoedukacji dla kobiet doświadczających przemocy. Specjaliści pracują także z osobami, które stosują przemoc, są agresywne wobec bliskich i mają trudności z panowaniem nad emocjami. Zajęcia w grupie korekcyjno-edukacyjnej pokazują, jak w sposób konstruktywny rozwiązywać konflikty i zmienić sposób zachowania, by uzdrowić rodzinne relacje. Osoby uzależnione lub współuzależnione też mogą skorzystać ze specjalistycznych terapii.

PRZEMOC A LOCKDOWN

Na pytanie, czy wzrost przemocy w rodzinie może być związany z lockdownem, stresem związanym z zamknięciem część miejsc pracy oraz izolacją Andrzej Czekaj odpowiada:

– Sytuacja przedłużającego się lockdownu powoduje problemy. Każdy z nas to odczuwa zmiany. Brak spotkań z innymi ludźmi, ciągłe przebywanie w domu. Zamknięcie szkół. Do tej pory dużo sygnałów o przemocy otrzymywaliśmy ze szkół. Teraz ten kanał informacyjny został też odcięty, a ta grupa jest najbardziej podatna na przemoc. Dlatego prosimy, by nikt nie był obojętny. Jeśli coś dzieje się za ścianą, nawet w drugim bloku, reagujmy. Przypominam, że mamy całodobowy telefon 551 17 10. Można pod ten numer zadzwonić i zgłosić potrzebę pomocy, w tym sprawy związane z przemocą. Najgorsza jest bierność.

KOMIKS O PRZEMOCY

By uwrażliwić na przemoc młodych ludzi, MOPS od kilku lat prowadzi warsztaty z dziećmi i młodzieżą poświęcone przeciwdziałaniu przemocy. Jako pomoc dydaktyczna wykorzystywany jest  komiks przedstawiający różne formy przemocy (fizyczną, psychiczną, materialną czy zaniedbanie). Nowe wydanie komiksu można zobaczyć tutaj >>> TUTAJ.

Jak podaje policja w 2020 r. w Polsce nastąpił spadek liczby wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – A” w odniesieniu do 2019 r., jak i 2018 r. W roku 2020funkcjonariusze Policji wypełnili 72601 formularzy „Niebieska Karta –A”, co w stosunku do 2019rokustanowi spadek o 2,30 proc. (ówcześnie wypełniono 74313 formularzy) natomiast w stosunku do 2018r. spadek ten wynosi 2,25 proc. (wypełniono 73153 formularze).

Doświadczasz przemocy? Jesteś świadkiem przemocy? Reaguj! [KOMUNIKAT MOPS SOPOT]

– Przemoc w rodzinie to zjawisko, które może dotknąć każdego. Niestety wiele osób nie potrafi powstrzymać swoich agresywnych zachowań lub potrzeby kontroli i dominacji, przez co cierpią całe rodziny – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Osoby doświadczające przemocy obejmowane są kompleksową opieką ale aby skutecznie zatrzymać i zapobiegać zjawisku przemocy domowej, należy objąć pomocą również osoby stosujące przemoc.

Jeśli doświadczasz przemocy lub ktoś z Twojego otoczenia, jeśli jesteś świadkiem przemocy, REAGUJ, zgłoś to odpowiednim służbom!

Przemoc wobec najbliższych może przejawiać się na wiele sposobów: od bezpośredniej przemocy fizycznej i seksualnej, przez przemoc psychiczną (np. nadmierne kontrolowanie, straszenie, krytykowanie, poniżanie) aż po najmniej rozpoznawalną przemoc ekonomiczną (np. zabieranie pieniędzy, nie łożenie na rodzinę, zabranianie pracy).

Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy w rodzinie wymaga współpracy różnych służb oraz spójnych systemowych rozwiązań. W Sopocki system przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaangażowane są liczne instytucje i organizacje, m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Miejska Policji, Prokuratura Rejonowa, Sąd Rejonowy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Oświaty), Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień - SPZOZ Uzdrowisko Sopot, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Sopot oferuje możliwość zapewnienia bezpieczeństwa osobom doznających przemocy poprzez funkcjonowanie całodobowego mieszkania dla ofiar przemocy w rodzinie. Osoby małoletnie przesłuchiwane są w tzw. „przyjaznym pokoju”.

Sopocki system oferuje pomoc osobom dorosłym doznającym przemocy w rodzinie w postaci:

•    Pomocy psychologicznej – indywidualne konsultacje psychologiczne w MOPS w tym w Punkcie Interwencji Kryzysowej (PIK)
•    Grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc oraz grupy wsparcia z elementami psychoedukacji dla kobiet doświadczających przemocy w MOPS – PIK;
•    Pomocy socjalnej - pomoc jednorazowa lub długofalowa po wywiadzie sporządzanym przez pracownika socjalnego, informowanie organów ścigania o przemocy, prowadzenie procedury Niebieska Karta w MOPS we współpracy z Policją;
•    Pomocy prawnej – konsultacje indywidualne dotyczące pomocy osobom uwikłanym w przemoc (realizowane w MOPS)
•    Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w Sopocie działa Zespół Interdyscyplinarny, powołany Zarządzeniem Prezydenta Sopotu.

Osoby uzależnione lub współuzależnione mogą skorzystać z konsultacji, terapii i zajęć psychoedukacyjnych prowadzonych przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot.

POMOC KRZYWDZONYM DZIECIOM

Bardzo ważną kwestię stanowi również objęcie specjalistyczną pomocą krzywdzonych dzieci, które nie mają żadnego wpływu na to, co się z nimi dzieje. Dzieci przez lojalność wobec swoich najbliższych rzadko mówią o przemocy, która je dotyka, a z jej skutkami często nie są w stanie poradzić sobie przez całe życie. Doświadczanie przemocy wykształca poczucie winy, nieprawidłowy obraz samego siebie, zaniżoną samoocenę i bezradność.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sopocie wspiera rodziców w rozwijaniu i wzmacnianiu umiejętności wychowawczych. Prowadzi m.in. Szkołę dla Rodziców, warsztaty umiejętności wychowawczych czy w obecnej sytuacji telefoniczne dyżury psychologiczne.

Pomoc dzieciom krzywdzonym, dzieciom o zaburzonym zachowaniu:

•    Pomocą dzieciom w kryzysie, w tym związaną z doznawaną wcześniej przemocą zajmuje się w ramach części swoich kompetencji Poradnia Zdrowia Psychicznego w Sopocie. Poradnia realizuje sfinansowany przez Gminę Miasta Sopotu projekt, w ramach którego oferuje konsultacje psychiatryczne, psychoterapię indywidualną, psychoterapię rodzinną dla mieszkańców Sopotu poniżej 18 r.ż. oraz ich rodzin.
•    Wparciem młodych ludzi na co dzień zajmują się m.in. świetlice terapeutyczne, Młodzieżowa Placówka Wychowawcza Caritas, Ognisko Wychowawcze „Sopocki dom”, Klub „Meander” i placówki szkolne.

– W ramach działań profilaktycznych, w sopockich szkołach od kilku lat prowadzimy warsztaty z dziećmi i młodzieżą poświęcone przeciwdziałaniu przemocy – dodaje Andrzej Czekaj, dyrektor MOPS w Sopocie. W 2018 roku Sopocki Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego członkiem jest również sopocki MOPS przygotował komiks – informator „Krótkie historie o  życiu”.  Zawarte w nim zostały cztery krótkie historie ukazujące różne formy przemocy oraz dane do instytucji, w których osoby dotknięte przemocą mogą uzyskać pomoc i wsparcie. W oparciu o ten komiks psycholog oraz pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą w sopockich szkołach warsztaty dla dzieci i młodzieży.

PAMIĘTAJ!

Masz prawo do szacunku i godnego traktowania, do własnego zdania i nietykalności cielesnej,
masz prawo szukać pomocy, gdy Twoje prawa są łamane.
Jeśli doświadczasz przemocy lub ktoś z Twojego otoczenia,
jeśli jesteś świadkiem przemocy,

REAGUJ, zgłoś to odpowiednim służbom:

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sopocie, tel. (58) 551 17 10
- Punkt Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot, tel. 58 550 14 14  
- Komenda Miejska Policji w Sopocie, tel. (58) 521 62 22

Piotr Puchalski
Napisz do autora: p.puchalski@radiogdansk.pl

Opublikowano w: Wiadomości
piątek

Jacek Karnowski z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19. Prezydent Sopotu będzie pracować zdalnie

W piątek wieczorem pojawiła się informacja o tym, że prezydent Sopotu Jacek Karnowski jest zakażony koronawirusem. Będzie kontynuować wykonywanie swoich obowiązków w trybie zdalnym.
Opublikowano w: Wiadomości
piątek

Zmarł książę Filip, mąż królowej Elżbiety II. 46 lat temu gościł z nieoficjalną wizytą w Sopocie [ZDJĘCIA]

W wieku 99 lat zmarł książę Filip, mąż królowej Elżbiety II. Elżbieta i Filip byli małżeństwem przez 74 lata. - Z głębokim smutkiem Jej Królewska Mość ogłosiła śmierć swojego ukochanego męża, Jego Królewskiej Wysokości księcia Filipa, księcia Edynburga. Jego Królewska Wysokość zmarł spokojnie w piątek rano w zamku Windsor - poinformował w piątek Pałac Buckingham.
Opublikowano w: Wiadomości
środa

Sopot zapowiada Budżet Obywatelski na 2022 rok. Na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczy cztery miliony złotych

Mieszkańcy Sopotu od czwartku przez miesiąc będą mogli zgłaszać swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Na realizację zwycięskich pomysłów miasto przeznaczy cztery miliony złotych. Głosowanie zaplanowano na wrzesień.

Opublikowano w: Wiadomości
niedziela

XXI wiek nie zawitał do Sopotu? W parkometrach nie zapłacisz kartą. Ani banknotem. "Zachęcamy do korzystania z aplikacji"

- Dlaczego w sopockich parkometrach można płacić tylko bilonem? - pytają radni Prawa i Sprawiedliwości, wytykając przy tym miastu podwyżki opłat za parkowanie. Wiceprezydent odpiera krytykę i zachęca do płacenia za pomocą aplikacji.

Opublikowano w: Wiadomości
poniedziałek

Gdańsk, Sopot i Gdynia rozdysponowują maseczki z zasobów Agencji Rezerw Strategicznych. Gdzie można je odebrać?

Sopot, Gdańsk i Gdynia rozpoczynają dystrybucję maseczek, które trafiły na Pomorze w ramach walki z koronawirusem. Sopoccy urzędnicy informują, że 132 tysiące takich jednorazowych środków ochronnych z Agencji Rezerw Strategicznych trafi do potrzebujących w kurorcie, zaś gdyńscy do rozdysponowania mają ich 900 tysięcy. W Gdańsku natomiast jest to 1,8 mln sztuk.

Opublikowano w: Wiadomości
czwartek

Szpitale tymczasowe w Trójmieście już prawie pełne. Jest wniosek do ministra zdrowia o zwiększenie liczby łóżek

85 osób przebywa w szpitalach tymczasowych w Sopocie i Gdańsku. W Sopocie na 44 łóżka - 32 są zajęte, w Gdańsku hospitalizowanych jest 53 pacjentów na 56 udostępnionych łóżek. Osiem osób znajduje się na oddziale intensywnej terapii.

Opublikowano w: Wiadomości
sobota

Będzie bezpieczniej. Oto jak zmieni się ścieżka rowerowa przy ul. Armii Krajowej w Sopocie

Rozpoczął się drugi etap przebudowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul Armii Krajowej. Ścieżka zyska nową nawierzchnię, a jazda po niej ma być bezpieczniejsza dzięki modernizacji skrzyżowań.
Opublikowano w: Wiadomości
sobota

W Sopocie powstanie plac zabaw inspirowany "Kajkiem i Kokoszem". "Upamiętniamy sopockiego artystę w niesamowity sposób" [POSŁUCHAJ]

Niedługo w Łazienkach Południowych w Sopocie będzie można spotkać smoka Milusia, dzielnych wojów Kajka i Kokosza oraz innych bohaterów z Mirmiłowa. Właśnie ruszyła budowa placu zabaw inspirowanego komiksami Janusza Christy.
Opublikowano w: Wiadomości
Page 1 of 396