środa

17 września 1939 r. Polska straciła Kresy Wschodnie

Karabiny mieli na sznurkach, byli źle uzbrojeni, a wkraczali z hasłem wyzwolenia Białorusinów i Ukraińców spod panowania "polskich panów". Tak wyglądał atak żołnierzy Armii Czerwonej na Kresy Wschodnie II Rzeczpospolitej. Nigdy już te tereny nie znalazły się w granicach administracyjnych Polski. Większość Polaków tam mieszkających musiała opuścić swe rodzinne strony. Część po wojnie trafiła na tzw. Ziemie Odzyskane.

Opublikowano w: Obrazy Wojny