poniedziałek

Jego wizja czyśćca zapiera dech w piersiach. Wystawa Tomasza Sętowskiego z okazji urodzin i 40-lecia pracy twórczej

Do końca stycznia 2022 r. Muzeum Gdańska pokazywać będzie wystawę "Imaginarium", prezentującą 60 prac Tomasza Sętowskiego, twórcy z nurtu realizmu fantastycznego. Ekspozycja powstała dla uczczenia 60. rocznicy urodzin artysty oraz czterdziestolecia jego pracy twórczej.
Opublikowano w: Kultura i rozrywka
piątek

Pokazy szlifowania, warsztaty, konkursy i spore promocje w sklepiku. Muzeum Bursztynu zaczyna odliczanie do świąt

Warsztaty oraz konkursy dla dzieci, pokazy szlifowania bursztynu, oprowadzania kuratorskie po wystawie czasowej, spotkania poświęcone projektowaniu 3D oraz świąteczne przeceny. To atrakcje dostępne w Muzeum Bursztynu w związku z rozpoczynającym się w piątek 19 listopada Jarmarkiem Bożonarodzeniowym. We wszystkie przedświąteczne weekendy placówka czynna do godz. 19:00.
Opublikowano w: Wiadomości
środa

Wkrótce otwarcie nowej siedziby Muzeum Bursztynu. Rozmawiamy o roli i wartości "złota północy"

Już niedługo zobaczymy gdańskie Muzeum Bursztynu w nowej siedzibie – Wielkim Młynie. Gdyby nie ten kamień organiczny, prawdopodobnie nie wiedzielibyśmy nic o Bałtyku ani ziemiach dzisiejszego Pomorza w czasach starożytnych. Jednak dr Andrzej Gierszewski z Muzeum Gdańska zapewniał w rozmowie z Wojciechem Sulecińskim, że dzięki bursztynowi wiemy wiele nie tylko o Morzu Bałtyckim.
Opublikowano w: Co za Historia
poniedziałek

Kupiec otrzymuje tajemniczy manuskrypt i... zaczyna się zabawa. Odkryj z nim tajemnice dawnego Gdańska

Nowo­żytny Gdańsk. Nider­landzki kupiec van Wor­den. Tajem­ni­czy ręko­pis. To punkt wyjścia gry tere­no­wej Działu Edu­ka­cji Muzeum Gdań­ska, w któ­rej będzie można wziąć udział do 29 lipca. Karty do gry będzie można pobrać w ponie­działki, środy i czwartki na dzie­dzińcu Ratu­sza Głów­nego Mia­sta.
Opublikowano w: Wiadomości
poniedziałek

Wymarłe okazy sprzed 40 mln lat w bursztynie bałtyckim. Muzeum Gdańska nabyło cenne eksponaty. Gdzie je zobaczymy?

Muzeum Gdańska nabyło trzy unikatowe w skali światowej inkluzje w bursztynie bałtyckim. W żywicy znajdują się okazy wymarłej fauny sprzed ponad 40 milionów lat. Eksponaty będzie można zobaczyć na wystawie stałej w nowym Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie.

Opublikowano w: Wiadomości
sobota

Twierdza Wisłuojście jeszcze bardziej zyska na atrakcyjności. Ogłoszono przetarg na rewitalizację koszar napoleońskich

Do 4 czerwca można zgłaszać oferty w ogłoszonym przez Muzeum Gdańska przetargu na rewitalizację koszar napoleońskich Twierdzy Wisłoujście - zespole budowli obronnych na prawym brzegu Martwej Wisły. 
Opublikowano w: Wiadomości
niedziela

W Poniedziałek Wielkanocny w Gdańsku rozbrzmią carilliony i trąbki. Koncertu będzie można wysłuchać na żywo

Z wieży Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku w Poniedziałek Wielkanocny wykonany zostanie świąteczny koncert na carillon i trąbki. Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce mającym czynne carillony, a tradycja grania na tym instrumencie sięga XVI w.
Opublikowano w: Wiadomości
niedziela

Zniszczony, splądrowany, powoli ratowany i odtwarzany. Zobacz powojenny Gdańsk na wystawie online

Muzeum Gdańska przygotowało internetową wystawę, poświęconą historii pierwszych lat po zniszczeniu Gdańska w 1945 r. Opowieść na platformie Google Arts & Culture ilustruje 25 zdjęć autorstwa Kazimierza Lelewicza.
Opublikowano w: Kultura i rozrywka
piątek

Twoje zdję­cie może stać się częścią pięknej wystawy. Rozpoczyna się piąta edycja projektu "Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic"

Muzeum Gdań­ska we współ­pracy z radami dziel­nic Zaspy oraz Przy­mo­rza roz­po­czyna poszu­ki­wa­nia zdjęć i pamią­tek, które pomogą przy­go­to­wać let­nie wystawy ple­ne­rowe w ramach pią­tej odsłony pro­jektu "Histo­rie Gdań­skich Dziel­nic". W przy­szło­ści ukaże się także książka. W obu wyko­rzy­stane zostaną naj­cie­kaw­sze zdjęcia nade­słane przez gdańsz­czanki i gdańsz­czan. Zbiórka zdjęć potrwa do 30 kwietnia.

Opublikowano w: Wiadomości
czwartek

Dziewięciolatka z Rumi najmłodszym darczyńcą Muzeum Gdańska. "Trzecie życie" baneru wspierającego medyków [POSŁUCHAJ]

Dziewczynka z Rumi przekazała do Muzeum Gdańska baner, który wykonała na początku pandemii, by wesprzeć medyków - w tym swoją mamę, pielęgniarkę. Transparent zawisł na płocie i wzbudzał spore zainteresowanie. Teraz jest już w muzeum. 

Opublikowano w: Wiadomości
Page 1 of 12