środa

Czy operacja Market-Garden miała szansę powodzenia? "Trzeba oddzielić zamysł od jego wykonania"

Mówiąc o operacji Market Garden z polskiej perspektywy często koncentrujemy się na bitwie pod Arnhem. Powinno jednak mówić się o tym szerzej, bo było to jedno z najważniejszych wydarzeń na froncie zachodnim. Do dzisiejszego dnia trwają spory i dyskusje o tym, czy cała operacja musiała się tak skończyć.
Opublikowano w: Co za Historia