Więcej serca i mniej barier

Prowadzi: 

13:00

wtorek,

19 stycznia 2021

Równy dostęp do przestrzeni publicznej dla osób sprawnych i z niepełnosprawnością. Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny wypracowało standardy

Ponad 50 samorządów z Pomorza zrzeszonych w Stowarzyszeniu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot pracuje nad przyjęciem standardów, dotyczących dostępności do przestrzeni publicznej i integracji osób z niepełnoprawnościami. Przygotowano już dokument, który zawiera kilkadziesiąt postulatów.
- Chcielibyśmy go wdrożyć we wszystkich miastach, gminach i powiatach, należących do stowarzyszenia - mówiła w Radiu Gdańsk Karolina Krzemińska, koordynatorka metropolitalnej strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

- Jeśli włodarze przyjmą ten dokument, to pierwszą rzeczą jaka zrobimy, będzie wysłanie ankiet do osób z niepełnosprawnościami i opiekunów osób zależnych. Zapytamy je o satysfakcję z usług społecznych, oferowanych przez samorządy. Nikt nie pyta mieszkańców o ich potrzeby, my chcemy wiedzieć, czy otrzymują pomoc, której potrzebują. Niestety bardzo często zakres działań ustala się "zza pleców osób z niepełnosprawnością, bez konsultacji z nimi - mówiła w rozmowie z Joanną Matuszewską.

krzeminska karolina1
Fot. Materiały prywatne

Karolina Krzemińska tłumaczyła, że chodzi także, by niezależnie od miejsca zamieszkania, osoba niepełnosprawna miała taki sam dostęp do przestrzeni publicznej a otoczenie było przygotowane na jej obecność.

- Dziś osoba poruszająca się na wózku nie zapłaci za parkowanie, bo urządzenie jest za wysokie. Ten problem dotyczy wielu dziedzin życia i nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale też np. matek bliźniąt, które mają problem żeby wjechać szerokim wózkiem do windy - mówiła Karolina Krzemińska.