Więcej serca i mniej barier

Prowadzi: 

13:00

wtorek,

08 grudnia 2020

Edukacja, indywidualne podejście i integracja. Tak działa Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku

W ciągu dwóch lat podwoiła się liczba uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku. To za sprawą grona osób, którymi kieruje dyrektor Paweł Drobnik. Jego celem jest rozwój placówki i kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w nowych zawodach, jak ogrodnik, czy operator myjni samochodowej.
- Nasza szkoła kształci młodzież z niepełnosprawnością we wszystkich trzech stopniach - znacznym, umiarkowanym i lekkim a także ze sprzężoną niepełnosprawnością - mówił dyrektor w rozmowie z Joanną Matuszewską.

- Mamy szkołę branżową, kształcącą młodzież niepełnosprawną w stopniu lekkim w zawodach pomocniczych w gastronomii, hotelarstwie oraz w zawodzie introligatora. Mamy też szkołę przysposabiającą do pracy, która kształci uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. W takiej klasie uczy się czterech uczniów, bo zajęcia są mocno zindywidualizowane - opowiadał dyr. Paweł Drobnik.

Tłumaczył, że celem zespołu pedagogów i nauczycieli jest taka edukacja, która prowadzi do możliwie jak największej samodzielności uczniów kończących szkołę i podjęcia przez nich pracy. Ważna jest też integracja z otoczeniem, z innymi ludźmi. 

W programie tłumaczył, jak wyglądają procedury dotyczące przyjmowania dziecka do szkoły, kto decyduje jak ma wyglądać jego edukacja i jak długo trwa nauka. Mowa była też o rynku pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i planach rozwoju placówki.