W Drodze - Magazyn Katolicki

Prowadzi:  Marek Lesiński i Anna Rębas

07:05

niedziela,

12 lutego 2017

Dzień Chorego, czyli godne zmaganie się ze słabością ciała

Zaczęliśmy od przypomnienia słów jakże doświadczono właśnie przez chorobę kapłana, jakim był ks. Jan Kaczkowski, którego pożegnaliśmy w zeszłym roku.
Następnie także rozmowa Anny Rebas z osobą, która sama jest niepełnosprawną, ale najlepiej jak umie pomaga chorym dzieciom stawać na nogi. To Przemek Szaliński. Natomiast Andrzej Urbański o małżeństwie, blaskach i cieniach rozmawia z Anna Mrozowicz, żoną i matką, małżonką oraz doradczynią życia rodzinnego w diecezji gdańskiej.